Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

Thảo luận trong 'Tiền mặt, TGNH' bắt đầu bởi vipzclub, 16/8/10.

 1. vipzclub

  vipzclub New Member Hội viên mới

  các bạn giải cho em bài tập này nha!
  Cho tài liệu sau tại DN hạch toán hàng toàn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không có sản phẩm dở dang đầu tháng(ĐVT 1000đ)
  1. Mua vật liệu chính sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm theo giá mua ghi trên hóa đơn chưa thuế GTGT 10% là 252.000 đã thanh toán bằng TGNH.
  2. Xuất kho vật liệu phụ sử dụng trự tiếp cho sản xuất sản phẩm là 109.800, sử dụng cho nhu cầu chung ở phân xưởng 15.000.
  3.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 180.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 25.000, trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định(30,5%).
  4.Khấu hao TSCĐ thuộc bộ phận phân xưởng 5.940.
  5.Chi phí tiền điện dùng cho bộ phận xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn cả thuế GTGT10% là 13.200.
  6.Sản xuất hoàn thành 1000 sản phẩm A (trong đó nhập kho 800 sản phẩm,gửi bán trực tiếp cho khách hàng 200 sản phẩm), số sản phẩm A còn dở dang cuối kỳ là 440 sản phẩm mức độ hoàn thành 50%.

  Yêu cầu:
  1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trong tháng của DN biết DN đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
  2.Lập bảng tính giá thành sản phẩm A.
   
                
 2. Sweetlove209

  Sweetlove209 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  1/ Nợ Tk 152:252.000
  Nợ TK 133: 25.200 (252.000x10%)
  Có TK 112: 277.200
  2/ Nợ TK 621:109.800
  Nợ TK 627:15.000
  Có TK 152:124.800
  3/ - Nợ TK 622:180.000
  Nợ TK 627:25.000
  Có TK 334:205.000
  - Nợ TK 622:39.600 (180.000x22%)
  Nợ TK 627:5.500 (25.000x22%)
  Nợ TK 334:17.425 (205.000x8,5%)
  Có TK 3382:4.100 (205.000x2%)
  Có TK 3383:45.100 (205.000x22%)
  Có TK 3384:9.225 (205.000x4,5%)
  Có TK 3389:4.100 (205.000x2%)
  4/ Nợ TK 627:5.940
  Có TK 214:5.940
  5/Nợ TK 627:12.000 (13.200/1,1)
  Nợ Tk 133:1.200 (12.000x10%)
  Có TK 111: 13.200
  6/- Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ:
  Nợ TK 154: 392.840
  Có TK 621:109.800
  Có TK 622:219.600 (180.000+39.600)
  Có Tk 627:63.440(15.000+25.000+5.500+5.940+12.000)
  - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ= (392.840x440x50%)/(1.000+440x50%)=70.840
  - Tổng giá thành = 392.840-70.840=322.000
  - Giá thành đơn vị sản phẩm = 322.000/1.000=322
  Nợ TK 155: 257.600 (800x322)
  Nợ TK 157: 64.400 (200x322)
  Có TK 154: 322.000
  */ Bảng tính giá thành sản phẩm A:-( Bạn tự kẻ bảng nhé! Đơn giản mà!)
   
 3. BeLamAnh

  BeLamAnh Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  Bạn cứ làm từ từ từng caí thôi mà
  1/ Nợ Tk 152:252.000
  Nợ TK 133: 25.200
  Có TK 112: 277.200
  2/ Nợ TK 621:109.800
  Nợ TK 627:15.000
  Có TK 152:124.800
  3/ Nợ TK 622:180.000
  Nợ TK 627:25.000
  Có TK 334: 205.000
  Nợ TK 622:39.600
  Nợ TK 627:5.500
  Nợ TK 334:17.425
  Có TK 338:65.525
  4/ Nợ TK 627:5.940
  Có TK 214:5.940
  5/Nợ TK 627:12.000
  Nợ Tk 133:1.200
  Có TK 111: 13.200
  6/- Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ:
  Nợ TK 154: 392.840
  Có TK 621:109.800
  Có TK 622:219.600 (180.000+39.600)
  Có Tk 627:63.440(15.000+25.000+5.500+5.940+12.000)
  - Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ= (392.840x440x50%)/(1.000+440x50%)=70.840
  - Tổng giá thành = 392.840-70.840=322.000
  - Giá thành đơn vị sản phẩm = 322.000/1.000=322
  Nợ TK 155: 257.600
  Nợ TK 157: 64.400
  Có TK 154: 322.000
  Chúc bạn thành công:rachoa:
   
 4. glshop

  glshop New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  Y/c quyền trợ giúp từ A->Z luôn mới ghia chứ ! Bạn đã liên lạc thử với ngân hàng ANZ nhờ họ giúp đỡ chưa hihi

  Cũng may mắn cho bạn là đã có những người bạn đáng iu ngồi chịu khó giải bài tập cho bạn rồi.

  Nhưng theo ý mình thì lần sau bạn nên giải sẵn rồi nhờ mọi người kiểm tra; hoặc nêu gút mắc về một vấn đề nào đó bạn đang phân vân không biết xử lý thế nào :)

  Mến chào,
   
 5. asagy2009

  asagy2009 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  cài này hình như 2 bạn trên bị mác lừa thì phải. hoặc do đề thiếu
  tính giá thành thì phải thêm cả VLC vào chứ. làm j mà chỉ có vật liệu phụ mà thành sản phẩm khi mà họ đã mua vật liệu chính rồi
  :imlanglun::imlanglun::imlanglun::imlanglun:
  thank cái nha:kissanh:
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/8/10
 6. hkt88

  hkt88 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  Bạn cứ làm từ từ từng caí thôi mà
  1/ Nợ Tk 621:252.000 ( Cái này là mua đưa vào trực tiếp sản xuất luôn)
  Nợ TK 133: 25.200
  Có TK 112: 277.200
  2/ Nợ TK 621:109.800
  Nợ TK 627:15.000
  Có TK 152:124.800
  3/ Nợ TK 622:180.000
  Nợ TK 627:25.000
  Có TK 334: 205.000
  Nợ TK 622:39.600
  Nợ TK 627:5.500
  Nợ TK 334:17.425
  Có TK 338:65.525
  4/ Nợ TK 627:5.940
  Có TK 214:5.940
  5/Nợ TK 627:12.000
  Nợ Tk 133:1.200
  Có TK 111: 13.200
  6/- Tập hợp chi phí Tính giá thành sản phẩm
  Nợ TK 154: 472.000
  Có TK621C:175.000
  Có TK 621P:90.000
  Có TK 622:180.000
  Có Tk 627:27.000
  - Đánh giá giá trị dở dang cuối kỳ:
  - NVLCTT: 252.000/(1000+440)*440 = 77.000
  -NVLPTT: (109.800/(1000+440*50%))*440*50% = 19.800
  -NCTT: (219.600/(1000+440*50%))*440*50% = 39.600
  -SXC : (32.940/(1000+440*50%))*440*50% = 5.940
  Z (NVLCTT): 0 + 252.000-77.000 = 175.000/1000 = 175
  Z(NVLPTT): 0 + 109.800-19.800 = 90.000/1000 = 90
  Z(NCTT): 0 + 219.600-39.600 = 180.000/1000 = 180
  Z(SXC) : 0 + 32.940-5.940 = 27.000/1000 = 27
  Tổng Zđv= 175+90+180+27 = 472
  Nợ TK 155: 800*472=377.600
  Nợ TK 157: 200*472=94.400
  Có TK 154: 472.000
  Đây là bài làm của mình
   
 7. hoang87

  hoang87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  bài này là vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. mức độ hoàn thành 50%.
  như vậy đánh giá sp dở dang chi phí NVLTT sẽ ko phân ra chi phí nguyên liệu chính trực tiếp và chi phí nguyên liệu phụ trực tiếp.
  - NVLDDCK:-(175000+90000)/(1000+440)*440
  -NCTTDDCK: (180000/(1000+440*50%))*440*50%
  -SXCDDCK : (270000/(1000+440*50%))*440*50%
  ==> giá thành = (175000+90000)- NVLDDCK+180.000-NCTTDDCK+27000-SXCDDCK
  mình gợi ý như vậy, bạn làm tiếp nhé. có thể sẽ có sai sót, bạn cứ post lên nhé. thank
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/8/10
 8. asagy2009

  asagy2009 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  bài này là vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. mức độ hoàn thành 50%.
  như vậy đánh giá sp dở dang chi phí NVLTT sẽ ko phân ra chi phí nguyên liệu chính trực tiếp và chi phí nguyên liệu phụ trực tiếp.
  - NVLDDCK:-(175000+90000)/(1000+440)*440
  -NCTTDDCK: (180000/(1000+440*50%))*440*50%
  -SXCDDCK : (270000/(1000+440*50%))*440*50%
  ==> giá thành = (175000+90000)- NVLDDCK+180.000-NCTTDDCK+27000-SXCDDCK
  mình gợi ý như vậy, bạn làm tiếp nhé. có thể sẽ có sai sót, bạn cứ post lên nhé. thank
  cai nay hinh nhu sai
  do chi giai thich trong ly thuyet
  khi hach toan VLP thi van nhân 50%
   
 9. hoang87

  hoang87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  có thể số liệu sai, nhưng mà cách làm thì đúng, sai ở đâu bạn phải chỉ ra chứ? ko thể nói suông dc.
   
 10. asagy2009

  asagy2009 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  co the ly thyet giai thich vi sao nguyen lieu chinh tinh toan bo vao nhu vay. doi voi vat lieu phu thi nó chiem tỉ trong khong lơn khong càn chính xác lăm(vì cái 50% cung chỉ là uoc tinh thoi) ngoai ra con nhiều chi phí nhỏ khác .
  tinh vạy cho nhanh
  chứ 1 sp có nhiều vật liệu phụ mà bạn ngồi đó phân tích cái nào cần nhân 50% cái nào kh thì mệt
   
 11. hoang87

  hoang87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  đầu bài cho như vậy thì tính như vậy thôi.
  nên nhớ là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì có 3 cách là :
  đánh giá spdd theo chi phí nguyên vật liệu chính.
  đánh giá spdd theo chi phí nguyên vật trực tiếp.
  đánh giá spdd theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
  trong 3 cái đấy lại có là vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất hoặc bỏ ngay từ đầu vào quá trình sản xuất. như vậy tính sẽ ko giống nhau.
  đã nói phải có bằng chứng ko thể hình như dc. bnaju giải ra để xem thế nào.
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/9/10
 12. dungkei085

  dungkei085 New Member Hội viên mới

  Ðề: Định khoản các các nghiệp vụ kinh tế

  bạn đang còn đi hoc ah mình cũng vậy nè mình có thể trao đổi với nhau trong việc học được ko để cùng nhau cố gắng ấy mà
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.