Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Để áp dụng việc tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng rất nhiều quy định về hóa đơn, thuế suất... Do đó, để các hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu), dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.jpg

1. Hóa đơn
 • Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu
 • Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài
2. Chứng từ thanh toán

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế bao gồm các trường hợp:
 • Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá có thuế
 • Mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa dịch vụ mua từ 20tr trở lên
Trường hợp mua nhiều hóa đơn của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng trong cùng một ngày và có tổng giá trị hóa đơn trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a. Phương thức thanh toán bù trừ công nợ:
 • Bù trừ công nợ giữa 2 bên : Phải được quy định cụ thể trong hợp đồng, phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên
 • Bù trừ công nợ qua bên thứ 3: phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế
 • Bù trừ công nợ như vay, mượn tiền: phải quy định cụ thể trong hợp đồng, có hợp đồng vay, mượn tiền, có chứng từ chuyển tiền từ TK của bên cho vay sang TK của bên đi vay
b. Phương thức thanh toán ủy quyền
 • Quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản
 • Bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật
 • Thanh toán qua ngân hàng
 • Sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên phần giá trị còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
c. Thanh toán qua TK ngân hàng mở tại kho bạc nhà nước
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thì cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Nguồn tham khảo:
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top