Dịch dùm em sang tiếng Anh

stupid2111

New Member
Hội viên mới
Em muốn dịch sang tiếng Anh: "SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG" và "SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN"?
Thanks a lot!
 
Top