Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Công ty Em góp vốn thành lập công ty cổ phần với 2 cổ đông khác. Công ty Em 70%, cổ đông 30%. Công ty này hoạt động độc lập, ko có liên quan gì đến bộ máy của công ty Em hết. Vậy Em nên hạch toán kiểu gì? và nên đưa nó vào đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221?
Các tiền bối giúp Em với. Em cám ơn.
 

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

theo tớ nghĩ
221 - góp vốn >50%
223 - góp vốn <50%
228 - vốn vốn <20%
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

TÀI KHOẢN 223: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
Khoản đầu tư được xác định là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu (từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết) của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.
TÀI KHOẢN 221: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con, nhưng có thoả thuận khác:
a/ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
b/ Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;
c/ Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
d/ Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

TÀI KHOẢN 228 : ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC
Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),. . .


= > Vậy quyền biểu quyết đối với công ty khác là yếu tố làm căn cứ xác định là loại hình đầu tư gì, bởi tỉ lệ vốn góp nhiều chưa chắc đã có quyền biểu quyết cao nếu đó chỉ là cổ phiếu ưu đãi cổ tức ( chỉ được trả nhiều tiền hơn khi chi lãi)
Để biết được quyền lực thực sự phải xem điều lệ công ty xác định 3 yếu tố chính
- Loại cổ phiếu sở hữu ( cp phổ thông, biểu quyết..)
- Số lượng cổ phiếu sở hữu
- N =? ( cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có quyền biểu quyết nhiều hơn CP phổ thông : 1 CP ưu đãi biểu quyết = N phiếu
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

TÀI KHOẢN 221: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con, nhưng có thoả thuận khác:
a/ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
b/ Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;
c/ Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
d/ Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

Em ko hiểu:
- Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con????
Ngoài góp vốn và ăn chia theo lợi nhuận thì bên Em sẽ ko dính dáng gì đến hoạt động của công ty này hết. Em cũng ko hiểu:
- Loại cổ phiếu sở hữu ( cp phổ thông, biểu quyết..)
- Số lượng cổ phiếu sở hữu
- N =?
Em nghĩ nó tỉ lệ thuận với vốn góp, cổ đông ko có ý kiến gì.
 

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

TÀI KHOẢN 221: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con, nhưng có thoả thuận khác:
a/ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
b/ Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;
c/ Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
d/ Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

Em ko hiểu:
- Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con????
Ngoài góp vốn và ăn chia theo lợi nhuận thì bên Em sẽ ko dính dáng gì đến hoạt động của công ty này hết. Em cũng ko hiểu:
- Loại cổ phiếu sở hữu ( cp phổ thông, biểu quyết..)
- Số lượng cổ phiếu sở hữu
- N =?
Em nghĩ nó tỉ lệ thuận với vốn góp, cổ đông ko có ý kiến gì.

do bên e góp vào cty cổ phần nên sẽ có 1 số ưu đãi cho cổ đông sáng lập , quyền ưu đão biểu quyết tỉ lệ lệ vốn góp
vs : vốn góp 10 phần . cổ đông A kia có 3 phần và cty e - B là 7 phần
tỳ lệ ưu đãi biểu quyết 1: 2.5
-----------------------> tỷ lệ nắm giữ quyền biểu quyết là A : B = 7.5 : 7 = 52%: 48%
thỉ sẽ định khoàn 223
tỷ lệ ưu đãi là 1:2
--------------------------------> ty lệ giũ quyển biểu quyết A : B = 6 : 7 = 46% : 54 %

vậy là DK 221
--------------------------------------------------> bù lại thế cty e sẽ có cổ phần ưu đãi lợi tức
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

Ví dụ sau:
Công ty Lão Chu có điều lệ 1 cổ phiếu phổ thông = 1 phiếu
1 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết = 10 cổ phiếu phổ thông
Vậy A ma 100 cổ phiếu phổ thông
B mua 10 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
= > tổng cổ phiếu phát hành = 110 cổ phiếu

Vậy: N = 10 (1 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết = 10 cổ phiếu phổ thông)
= > A = 100 cổ phiếu có 100 lá phiếu biểu quyết khi đại hội cổ đông
B=10x10=100 cổ phiếu có 100 lá phiếu biểu quyết khi đại hội cổ đông
= > suy ra cả hai là công ty liên doanh TK 222 tỉ lệ 50:50

Giả sử N = 20
= > A = 100 cổ phiếu có 100 lá phiếu biểu quyết khi đại hội cổ đông
B=10x20=200 cổ phiếu có 200 lá phiếu biểu quyết khi đại hội cổ đông
= > suy ra Lão chu là công ty con A VÀ liên kết với B
A=100*100/(100+200)=33.33% > 20% A là công ty liên kết tk 223
B=200*100/(100+200)=66.67% > 50% là công ty mẹ TK 221TÀI KHOẢN 221: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con, nhưng có thoả thuận khác:
a/ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
b/ Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;
c/ Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
d/ Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

Em ko hiểu:
- Các trường hợp sau khoản đầu tư vẫn được hạch toán vào TK 221 “Đầu tư vào công ty con” khi doanh nghiệp đầu tư nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con????
Ngoài góp vốn và ăn chia theo lợi nhuận thì bên Em sẽ ko dính dáng gì đến hoạt động của công ty này hết. Em cũng ko hiểu:
- Loại cổ phiếu sở hữu ( cp phổ thông, biểu quyết..)
- Số lượng cổ phiếu sở hữu
- N =?
Em nghĩ nó tỉ lệ thuận với vốn góp, cổ đông ko có ý kiến gì.
 
Sửa lần cuối:

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

Túm lại là Em vẫn ko hiểu gì và phải định khoản như thế nào. Anh giúp Em giúp cho chót. Cho Em cụ thể định khoản vốn đầu tư và vốn nhận đầu tư với mỗi công ty:
- Công ty Em
- Và Công ty mới thành lập.
 

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

Túm lại là Em vẫn ko hiểu gì và phải định khoản như thế nào. Anh giúp Em giúp cho chót. Cho Em cụ thể định khoản vốn đầu tư và vốn nhận đầu tư với mỗi công ty:
- Công ty Em
- Và Công ty mới thành lập.

e phải xem e là 221 hay 223 trc ,hình thức góp = tiền hay tscđ
theo tớ nghĩ
cty nhím :
nợ 221 / 223 - có 111/112/ = số tiền góp vốn
cty kia thì : chỉ tăng vốn chử sở hữu bt
 

Nhím Xù TH

♥ Hạ Trắng ♥
Hội viên mới
Ðề: Đầu tư vào công ty liên kết 223 hay đầu tư vào công ty con 221

e phải xem e là 221 hay 223 trc ,hình thức góp = tiền hay tscđ
theo tớ nghĩ
cty nhím :
nợ 221 / 223 - có 111/112/ = số tiền góp vốn
cty kia thì : chỉ tăng vốn chử sở hữu bt
Em chưa biết 221 hay 223 mới đang cần hỏi cụ thể mà.
Công ty kia giờ mới thành lập thì sao lại định khoản tăng vốn chủ sở hữu???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top