Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

1658307907438.png

Tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 01 Chế độ báo cáo mới ban hành, 04 Chế độ báo cáo thay thế, bãi bỏ 03 Chế độ báo cáo trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2021 của Bộ Tài chính về công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Chế độ báo cáo mới ban hành là Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lại điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

04 Chế độ báo cáo thay thế bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020 /NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020; Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy); Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử được thay thế bằng Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.

03 Chế độ báo cáo bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính bao gồm: Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in hóa đơn; Báo cáo tình hình nhận in, cung cấp phần mềm phần mềm tự in biên lai điện tử; và Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu TCT 25/AC).

Trong đó, đối tượng thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lại điện tử) là tổ chức thu phí, lệ phí. Đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ/ cá nhân kinh doanh. Báo cáo tình hình sử dụng biên lại thu phí, lệ phí (đối với biên lai giấy) đối tượng thực hiện là tổ chức thu phí, lệ phí. Các báo cáo này được thực hiện theo quý.

Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế đối tượng thực hiện báo cáo là các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước thực hiện theo tháng.

Riêng đối với Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế, đối tượng thực hiện là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán, điện và nước sạch (nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng), xăng dầu thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Báo cáo được thực hiện theo quý; riêng với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thực hiện theo ngày.

Cơ quan nhận các loại hình báo cáo trên là cục thuế, chi cục thuế nhận qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết danh mục báo cáo tại Quyết định số 1421/QĐ-BTC trong file đính kèm.

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính
 

Đính kèm

  • 522263.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 6

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top