Cục Thống Kê hướng dẫn khai thuế qua mạng

Thảo luận trong 'Giúp đỡ khác' bắt đầu bởi tamnhu1111, 5/3/13.

 1. tamnhu1111

  tamnhu1111 New Member Hội viên mới

  TỔNG CỤC THỐNG KÊ

  CỤC THỐNG KÊ TP.HCM

  Số: 73/CTK

  V/v hướng dẫn thực hiện gửi báo

  cáo thống kê điện tử qua mạng

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2013


  Kính gởi: Giám đốc doanh nghiệp

  Để nâng cao chất lượng thu thập thông tin thống kê, chuẩn hoá ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp, Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thực hiện chế độ báo cáo thống kê điện tử qua mạng Internet cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố như sau:

  1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.

  Thực hiện thu thập báo cáo thống kê điện tử qua mạng Internet đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có các nội dung báo cáo và thực hiện phiếu điều tra sau:

  1. Phiếu điều tra của doanh nghiệp theo phương án điều tra doanh nghiệp hàng năm của Cục Thống kê.

  2. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.

  3. Báo cáo thống kê theo Quyết định 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ qui định chế độ báo cáo thống kê cơ sở định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  4. Báo cáo thống kê theo Quyết định 37/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành phương án điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc 2010

  5. Báo cáo thống kê theo Quyết định 17/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành phương án điều tra mẫu hàng quý kết quả hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng; tiến hành điều tra mẫu hàng quý và năm kết quả hoạt động đầu tư xây dựng của xã/phường/thị trấn và hộ dân cư tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  2. Phương thức báo cáo thống kê điện tử qua mạng.

  Cục Thống kê thành phố sẽ tiến hành thu thập báo cáo thống kê của các doanh nghiệp qua mạng. Công ty cổ phần TS24 là đơn vị chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, đường truyền trong việc báo cáo qua mạng.

  Doanh nghiệp thực hiện báo cáo thống kê qua mạng cần có chữ ký số bảo đảm tính pháp lý và nhận một tài khoản sử dụng riêng cho doanh nghiệp.

  - Để đăng ký nhận tài khoản sử dụng miễn phí, đề nghị doanh nghiệp gửi email đến địa chỉ HoTro@TS24.com.vn để nhận thông tin về tài khoản của mình.

  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm iThongKe để báo cáo thống kê qua mạng được hướng dẫn trên mục Hỗ trợ > iThongKe trên website TS24 Corporation.  (Ghi chú: Riêng các doanh nghiệp đã là khách hàng của Công ty TS24, đã có tài khoản TaxOnline thì không cần liên hệ xin tài khoản.)

  Thông qua tiện ích iThongKe được cung cấp miễn phí, đơn vị vào trang WEB trên và nhập các thông tin báo cáo theo mẫu quy định (có sẵn trên trang WE8-) chuyển đến cho Cơ quan Thống kê.

  Cơ quan Thống kê khi nhận được báo cáo sẽ xác nhận đã nhận báo cáo của doanh nghiệp, sau đó kiểm tra tính hợp lý, xử lý, tổng hợp thông tin của doanh nghiệp theo quy định và gửi những vấn đề cần thiết khác có liên quan đến doanh nghiệp (nếu có).

  3. Quy định thời hạn báo cáo thống kê.

  3.1- Đối với phiếu điều tra doanh nghiệp thì thực hiện theo phương án điều tra doanh nghiệp được triển khai đến các doanh nghiệp hàng năm.

  3.2- Đối với Báo cáo tài chính thì hạn chót để gửi hồ sơ báo cáo là 90 ngày sau niên độ báo cáo (VD đối với doanh nghiệp trong nước là ngày 31/03 hàng năm).

  3.3- Đối với chế độ báo cáo theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì hạn chót để gửi báo cáo là: ngày 12 tháng sau (đối với báo cáo tháng), ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo hoặc ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo (theo loại báo cáo quý), ngày 12/6 và 12/11 (báo cáo 6 tháng) và ngày 31/3 năm sau (báo cáo năm).

  3.4- Đối với chế độ, báo cáo theo Quyết định số 37/QĐ-TCTK ngày 16/02/2012 của Tổng cục Thống kê thì hạn chót để gửi hồ sơ báo cáo là: ngày 10 tháng sau.

  3.5- Đối với chế độ, báo cáo theo Quyết định số 17/QĐ-TCTK ngày 01/02/2012 của Tổng cục Thống kê thì hạn chót để gửi hồ sơ báo cáo là: ngày 12 tháng cuối quý.

  4. Tổ chức thực hiện.

  - Cục Thống kê Thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần TS24 hướng dẫn triển khai việc báo cáo thống kê điện tử qua mạng cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

  - Kể từ 01/03/2013, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng ở mục 1 có thể áp dụng phương thức báo cáo thống kê điện tử qua mạng cho cơ quan Thống kê theo hướng dẫn trên.

  - Trường hợp doanh nghiệp chưa có điều kiện để thực hiện báo cáo thống kê qua mạng cho cơ quan Thống kê thì vẫn thực hiện quy trình báo cáo thống kê như cũ (nộp trực tiếp báo cáo tại cơ quan Thống kê hoặc báo cáo qua đường bưu điện, fax, email..v.v..).

  - Trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê qua mạng, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với các địa chỉ sau:

  + Cục Thống kê thành phố: tttnhat@hcmcso.gov.vn, ntyen@hcmcso.gov.vn hoặc điện thoại Phòng Tổng hợp 38 29 98 38, Phòng Công nghiệp 38 22 33 94;

  + Công ty TS24: HoTro@TS24.com.vn;

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TCTK (để b/c);

  - UBND TP (để b/c);

  - LĐ Cục; và các phòng cơ quan Cục;

  - Chi cục TK quận, huyện;

  - Lưu VT.  CỤC TRƯỞNG

  (Đã ký)

  Nguyễn Đức Trí


  Mọi người ơi, e chưa làm cái này bao giờ a chị và các bạn đã cài rồi thì hướng dẫn giúp e với
   
                
 2. tamnhu1111

  tamnhu1111 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cục Thống Kê hướng dẫn khai thuế qua mạng

  Anh chị và các bạn đã nộp BCTC qua mạng cho cục thống kê thì hướng dẫn giúp em với.
  Em vố TS24 mà không thấy biểu tượng dơn của cục thống kê đâu cả
   
 3. kieumy_vu

  kieumy_vu Member Hội viên mới

 4. tamnhu1111

  tamnhu1111 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cục Thống Kê hướng dẫn khai thuế qua mạng

  Vậy là phải down Pm Taxonline xuống, trong đó sẽ có phần thống kê.
  Nhưng mình nghe nói là Taxonline có tốn phí, khi mình down xuống phải đóng phí gì ko nhỉ?
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.