Công văn Số : 2935/CT-KK-Đ4 V/v Nộp tiền thuế của các tổ chức-cá nhân thuộc Cục thuế quản lý

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Tổ chức, cá nhân nộp thuế bằng tiền mặt tại KBNN thì qui trình thu nộp tiền thuế như sau:
- Người nộp thuế (NNT) đến KBNN nộp thuế bằng tiền mặt không phải viết giấy nộp tiền, thay vào đó sẽ viết bảng kê nộp thuế (theo mẫu số 01/BKNT kèm theo thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài Chính).
- Nếu nộp thuế lần đầu, phải ghi đầy đủ các nội dung trên bảng kê nộp thuế. Đối với các lần nộp thuế tiếp theo, NNT chỉ cần ghi tên tổ chức, cá nhân phải nộp thuế, mã số thuế, tiểu mục và số tiền thuế tương ứng với từng tiểu mục.
- Sau khi nhận tiền thuế, nhân viên KBNN in 2 liên “giấy nộp tiền vào NSNN” từ chương trình máy tính (mẫu số C1-02/NS kèm theo TT128/2008/TT-BTC), ký tên, đóng dấu “Đã thu tiền” và dấu “KTKB” giao cho NNT liên 2.
......

http://hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=3167 => Mọi người ở khu vực Tp.HCM tham khảo ở đây để biết nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top