Công văn 5335 và CV 4663 về viết tắt các tiêu thức trên hóa đơn

TranTuan

Ichimoker
Administrator
Super Moderators
Trích Công văn số: 4663 /CT-TTHT

Trường hợp của Công ty có tên và địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO, địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên một số nhà cung cấp khi xuất hóa đơn cho Công ty ghi thông tin tên và địa chỉ Công ty có viết tắt “một thành viên” thành “1TV” hoặc “MTV”; chữ “thương mại” thành “TM”; địa chỉ viết tắt thành “12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM”. Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Trích Công văn số: 5335 /CT-TTHT

"Tiêu thức": tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nếu quá dài, không thể ghi hết tại chỉ tiêu địa chỉ người mua hang, hoặc người bán thì có thể viết tắt các danh từ như "phường" "quận" "thành phố Hồ Chí Minh" thành: "P." "Q." "TP.HCM"
Các bạn lưu ý: Căn cứ Khoản 2.b, Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):
“ Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Do vậy, nếu có thể ghi đầy đủ các chỉ tiêu như quy định thì vẫn nên tuân thủ như quy định tại TT 64/2013/TT-BTC nhé.
 

Đính kèm

  • CV4663-CT-TTHT_Viet_tat_tren_hoa_don.rar
    4.1 KB · Lượt xem: 1,408
  • CV5335-CT-TTHT _Viet_tat_tren_hoa_don.rar
    85.6 KB · Lượt xem: 1,077

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top