Công văn 4447/TCT-TNCN năm 2015 về TNCN

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNCN' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Member Hội viên được tín nhiệm

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4447/TCT-TNCN
  V/v Chính sách thuế TNCN.

  Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam
  (Đ/c Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội)

  Trả lời công văn số 20150825/CV-EH ngày 25/8/2015 của Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam (Công ty EH) về việc “vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại điểm c, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;...”

  - Tại điểm b, khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế  6. Thu nhập từ trúng thưởng  b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý.

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty EH được biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - CT TP Hà Nội;
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, TNCN.


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Tạ Thị Phương Lan   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.