Công văn 4274/TCT-CS năm 2015 ưu đãi thuế TNDN

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNDN' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4274/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN

  Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015  Kính gửi:

  - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
  - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.
  (Địa chỉ: Khuôn viên chợ Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/2015/CV-HTKG ngày 25/8/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung-Kiên Giang, Tổng cục Thuế đã có công văn số 405/TCT-CS ngày 2/2/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang; công văn số 3316/TCT-CS ngày 17/8/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang.

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế địa phương, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế và tình hình thực tế của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang để hướng dẫn, giải thích cho Công ty hiểu và áp dụng chính sách thuế cho phù hợp với quy định.

  Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Trung - Kiên Giang biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu VT, CS (3b).


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.