Công văn 4163/TCT-CS năm 2015 về nhà thầu hàng hóa nhập khẩu

Thảo luận trong 'Văn bản thuế TNDN' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 4163/TCT-CS
  V/v: chính sách thuế nhà thầu.

  Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam
  (Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, T/x Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

  Trả lời công văn số 06/2015/FA ngày 22/6/2014 của Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam về việc chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng không áp dụng:

  “2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:  - Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.”

  Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam để cung cấp hàng hóa theo điều kiện DAP “Giao hàng tại nơi đến” - Điều khoản Incoterms vào thời điểm Thông tư số 60/2012/TT-BTC có hiệu lực mà địa điểm giao hàng được chỉ định tại cửa khẩu Việt Nam, bên bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; bên mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam thì công ty nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên.

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam biết./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, CS (2b).


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.