Công văn 1995/TXNK-PL năm 2015 về phân loại mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thảo luận trong 'Văn bản thuế XNK' bắt đầu bởi Simon, 19/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC THUẾ
  XUẤT NHẬP KHẨU
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1995/TXNK-PL
  V/v phân loại mặt hàng có tên Stimuler và Gromone

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2597/HQLA-KTS ngày 15/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc áp mã số hàng hóa cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Stimuler và Gromone. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

  Theo Phụ lục 2 kèm Bản kết luận kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Long An thì các tờ khai nhập khẩu các lô hàng trên đều đăng ký sau ngày 10/8/2012. Do đó, theo công văn số 994/BTC-TCHQ ngày 21/1/2014 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng này phải áp dụng mã HS theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Mã số hàng hóa trong Danh mục Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu kèm theo công văn số 892/CN-TĂCN ngày 05/3/2015 của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ là để tham khảo, không phải là mã số hàng hóa để áp dụng mức thuế nhập khẩu. Việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng mức thuế nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật về phân loại hàng hóa (Điều 26 Luật Hải quan, Điều 16 Nghị định 08/NĐ-CP, Thông tư số 14/2015/TT-BTC).

  Với các thông tin mặt hàng như Cục Hải quan tỉnh Long An cung cấp: bản chất công dụng của mặt hàng (theo giải trình của doanh nghiệp) là “Bổ sung chất saponin (chiết xuất từ thực vật) trong thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi”; trên C/A của các mặt hàng chỉ thể hiện thành phần chiết xuất thực vật (Gromone: YGF-251 extract 5%, YGF-251 Saponin 2,36%; Stimuler: Achyranthyes extract 5%, crude Saponin 2,42%), không thể hiện các thành phần khác thì chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa cho các mặt hàng.

  Do vậy, để xác định được chính xác mã số cho các mặt hàng này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An tìm hiểu, thu thập thêm thông tin về các thành phần khác ngoài các thành phần được thể hiện trong C/A, hàm lượng, vai trò, công dụng của các thành phần đó để có cơ sở xác định mã số chính xác cho các mặt hàng.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, PL-Đương (3b).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.