Công văn 1965/TXNK-CST năm 2015 về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch

Thảo luận trong 'Văn bản thuế XNK' bắt đầu bởi Simon, 19/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC THUẾ
  XUẤT NHẬP KHẨU
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1965/TXNK-CST
  V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Công ty TNHH SAMSUNG ELECTROMECHANICS VIỆT NAM.
  (KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên)

  Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 20151008/SEMV-XNK ngày 8/10/2015 của Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam đề nghị được hướng dẫn về thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

  Đề nghị Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Samsung Electromechanics Việt Nam được biết.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Lưu: VT, CS (03).


  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Hưng


   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.