Công văn 1944/TXNK-CST năm 2015 về thẩm quyền ký quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

Thảo luận trong 'Văn bản thuế XNK' bắt đầu bởi Simon, 19/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1944/TXNK-CST
  V/v thẩm quyền ký quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015  Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

  Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1693/HQCT-NV ngày 23/09/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc khi ký thừa ủy quyền các quyết định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 3 Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra như sau: Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

  Cục Thuế Xuất nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ trước mắt thực hiện đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đồng thời Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP. Cần Thơ để xem xét báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:- Như trên;
  - Lưu: VT, TXNK-CS(03 bản).


  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Hưng   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.