Công văn 1752/TXNK-PL năm 2015 về áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính

Thảo luận trong 'Văn bản thuế XNK' bắt đầu bởi Simon, 19/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 1752/TXNK-PLV/v áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính.

  Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015


  Kính gửi: Trung tâm PTPL HH XNK - Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 881/HQĐL-KTSTQ ngày 21/09/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk vướng mắc phân loại, áp mã mặt hàng hệ thống giàn trồng trong nhà kính. Về việc này, Cục Thuế XNK trao đổi ý kiến như sau:

  Theo nội dung tại công văn số 881/HQĐL-KTSTQ, trong quá trình kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường Hoàng, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk phát sinh vướng mắc liên quan đến việc phân loại, áp mã hàng hóa nhập khẩu theo tên khai báo “Hệ thống giàn trồng trong nhà kính”. Theo Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, việc Công ty khai báo mã số mặt hàng “hệ thống giàn trồng trong nhà kính” là dựa trên việc tham khảo kết quả phân tích, phân loại của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng đối với hàng nhập khẩu tương tự của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, (cụ thể thông báo số 86/PTPLĐN-NV ngày 8/3/2013, số 700/PTPLĐN-NV ngày 6/12/2012 và công văn số 79/PTPLĐN-NV ngày 20/5/2014).

  Để đảm bảo các nội dung trình Tổng cục ban hành văn bản trả lời vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Trung tâm PTPL HH XNK chi nhánh tại TP. Đà Nẵng rà soát lại kết quả phân tích, mô tả, cấu tạo cụ thể của từng mặt hàng, cơ sở xác định mã số nêu tại các thông báo số 86/PTPLĐN-NV, số 700/PTPLĐN-NV và công văn số 79/PTPLĐN-NV nêu trên.

  Cục Thuế xuất nhập khẩu gửi kèm bản sao công văn số 881/HQĐL-KTSTQ thông báo 86/PTPLĐN-NV, 700/PTPLĐN-NV, công văn số 79/PTPLĐN-NV và xin nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của quý Trung tâm trước ngày 10/10/2015.

  Cảm ơn sự phối hợp của quý Trung tâm.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Cục HQ tỉnh Đắk Lắk (để biết);
  - Lưu: VT, PL-Nhung (3b)

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.