Công ty xây dựng khách hàng thanh toán theo từng đợt có bắt buộc phải xuất hóa đơn không?

oikos

New Member
Hội viên mới
Công ty mình đang thi công công trình A tổng giá trị hợp đồng là 8 tỷ. Và khách hàng thanh toán cho làm 3 đợt
Đợt 1: 4 tỷ, Đợt 2: 2 tỷ, đợt 3: 2 tỷ.
Vậy cho mình hỏi khi khách hàng thanh toán theo từng đợt công ty mình có bắt buộc phải xuất hóa đơn không? Hay sau khi quyết toán khối lượng cho cả công trình công ty tôi mới xuất hóa đơn?
 
+Thời điểm xuất hóa đơn GTGT:

Căn cứ theo: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch

Điều 16. Lập hoá đơn : Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

*Theo đó: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

+Thời điểm tính thuế GTGT:

Căn cứ: THÔNG TƯ Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+Thời điểm tính Thuế TNDN:

+Căn cứ:Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

+Căn cứ: Thông tưSố: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 5. Doanh thu

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.


= > Như vậy:Nghiệm thu là phải xuất hóa đơn không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền không phụ thuộc vào quyết toán công trình hay chưa quyết toán, kể cả trường hợp nghiệm thu giai đoạn
 
1. Cảm ơn @chudinhxinh . Bạn cho mình hỏi thêm là: công ty mình ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình. Nhưng sau ngày nghiệm thu cần 1 thòi gian làm hồ sơ quết toán(khối lượng, giá trị), sau đó bên mua kiểm tra lại rồi mới ký xác nhận hồ sơ quyết toán. Sau khi có hồ sơ quyết toán mình mới có giá trị để xuất hoá đơn. Vậy ngày bị chậm có làm sao không?
2. Ban @khoetn112 hết chỗ quảng cáo rồi à.
 
Sau khi ký nghiệm thu bàn giao công trình và 2 bên tiến hành quyết toán. 2 bên phải ký Biên bản nghiệm thu quyết toán, biên bản này để tính ra tổng giá trị còn phải xuất hóa đơn( âm hoặc dương) = Giá trị quyết toán -Giá trị đã xuất hóa đơn theo nghiệm thu giai đoạn. Và biên bản nghiệm thu Quyết toán này chính là thời điểm xuất hóa đơn. Thông thường CĐT( bên giao thầu, thầu chính) phải mất một thời gian kiểm tra, xác nhận, ký tá do đó thường thì biên bản này chưa ghi ngày và lấy ngày cùng với ngày ký giá trị khối lượng hoàn thành, đề nghị thanh toán. Nếu có ghi ngày cụ thể thì 2 bên cố gắng đôn đốc ký và xuất hóa đơn cùng tháng là ok. Trường hợp chậm tất nhiên bị phạt xuất hóa đơn ko đúng thời điểm, lãi nộp chậm ( nếu có).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top