Công ty ủy quyền mở tài khoản thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán sẽ bị loại chi phí?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Câu hỏi: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ về mặt hàng ghế massage,dụng cụ, máy móc chăm sóc sức khoẻ. Từ ngày 01/08/2022 Công ty chúng tôi phát sinh phí chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook (Meta). Facebook đã tiến hành thu thêm 5% thuế GTGT đối với chi phí quảng cáo của công ty chúng tôi. Để thanh toán chi phí quảng cáo này, công ty chúng tôi có ủy quyền mở tài khoản thẻ tín dụng cho cá nhân là người lao động của công ty, và được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính. Hàng kỳ, công ty thực hiện trả lại tiền bằng chuyển khoản vào tài khoản tín dụng cho cá nhân.

Vậy: 1. Công ty chúng tôi có được khấu trừ VAT 5% của Meta không?

2. Công ty chúng tôi có được đưa phí quảng cáo trên vào chi phí được trừ không?

3. Nếu trường hợp không được khấu trừ VAT 5% và chi phí quảng cáo trên không được đưa vào chi phí hợp lệ thì cần những điều kiện gì để được khấu trừ VAT 5% và chi phí trên được tính là hợp lệ?

hand-with-credit-card-dcm-47943.jpeg


BTC trả lời:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về điều kiện để các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

“Điều 15.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”


Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung dung trình bày của Độc giả tại phiếu hỏi đáp số 190822-17: Trường hợp Công ty của Độc giả có phát sinh chi phí quảng cáo trên mạng xã hội, nếu chi phí quảng cáo này đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo đó, trường hợp Công ty ủy quyền mở tài khoản thẻ tín dụng cho cá nhân là người lao động của Công ty để thanh toán khoản chi phí quảng cáo nêu trên, không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không đủ điều kiện được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn tham khảo: Bộ Tài Chính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top