Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Ban kiểm soát trong công ty đóng vai trò như cơ quan tư pháp của bộ máy Nhà nước với nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động quản lý và điều hành của công ty. Vậy, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không?

67.jpg


Hiểu như thế nào về Ban kiểm soát?

Về cơ bản, Ban kiểm soát là một bộ phận trong công ty bao gồm khoảng 03 - 05 thành viên được Hội đồng thành viên bầu ra với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Nhiệm vụ chính của Ban kiểm soát là thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát còn giám sát các hoạt động kinh doanh, hệ thống tài chính và việc thực hiện quy chế trong công ty theo quy định của pháp luật (Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014).

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần Ban kiểm soát không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì không có điều khoản nào quy định chi tiết về Ban kiểm soát công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là luật không quy định về sự cần thiết của bộ phận này trong Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên.

Theo đó, Điều 55 Luật Doanh nghiệp quy định, trong cơ cấu tổ chức đối với Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Trường hợp công ty có ít hơn 11 thành viên, tùy theo nhu cầu mà có thể thành lập Ban kiểm soát để đáp ứng yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, nếu công ty TNHH 2 thành viên trở lên có từ 11 thành viên trở lên thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty TNHH

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Do đó, công ty có thành lập Ban kiểm soát hay không thì tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng thành viên.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên (Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014).

Tài liệu tham khảo:
- Luật Việt Nam.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top