Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

Thảo luận trong 'Vốn chủ sở hữu' bắt đầu bởi HANHMC.KT, 18/9/09.

 1. HANHMC.KT

  HANHMC.KT New Member Hội viên mới

  các anh chị cho em hỏi.
  Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?
  khi nào thì có hoạt động bán cổ phiếu?
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/09
                
 2. lannguyen870

  lannguyen870 New Member Hội viên mới

  Ðề: vốn chủ sở hữu

  1. Cổ phiếu:
  Khi một công ty cổ phần tự huy động vốn thì số vốn cần huy động đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu.

  Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; Được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình.

  2. Trái phiếu:
  Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm vốn gốc và lãi) của tổ chức phát hành trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu. Khi mua trái phiếu, bạn trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành – còn gọi là bên vay (có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc các công ty).

  Với tư cách là người sở hữu trái phiếu – hay còn gọi là trái chủ, bạn sẽ được ưu tiên thanh toán tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản trước các cổ đông. Tuy nhiên, bạn không được tham gia vào những quyết định của tổ chức phát hành, và cũng không được ''chia gì'' thêm ngoài những khoản tổ chức phát hành đã cam kết.

  Cổ phiếu là chứng nhận vốn
  Trái phiếu là chứng nhận nợ
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/09
 3. zuok16

  zuok16 New Member Hội viên mới

  Ðề: vốn chủ sở hữu

  Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
  Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.
  Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh)
  Bạn có thể tìm hiểu thêm tai đây nhé
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Cổ phiếu thường được gọi là chứng khoán vốn, trong khi trái phiếu được gọi là chứng khoán nợ. Một nhà đầu tư khi nắm giữ cổ phiếu của một doanh nghiệp trên TTCK, nhà đầu tư đó có quyền làm chủ một phần của doanh nghiệp đó, tương đương với trị giá cổ phiếu mình có.
  Ngược lại, khi một nhà đầu tư nắm giữ một số trái phiếu của một doanh nghiệp trên TTCK, nhà đầu tư đó là chủ nợ của doanh nghiệp với trị giá trái phiếu người ấy đang nắm giữ.
  Giữa trái phiếu và cổ phiếu có một gạch nối liên kết, đó là trường hợp trái phiếu chuyển đổi được. Khi bắt đầu, nhà đầu tư mua trái phiếu, tức là cho doanh nghiệp vay một số tiền bằng trị giá mua trái phiếu (tất nhiên phải tính trừ phí hoa hồng môi giới...), nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng đây là doanh nghiệp sẽ có lãi và có tương lai phát triển với mức thu nhập cao, nhà đầu tư đưa ra điều kiện là từng phần hoặc toàn phần trị giá trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu.
  Khi đó từ vai trò chủ nợ, nhà đầu tư trở thành một trong các sở hữu chủ của doanh nghiệp và chuyển chứng khoán nợ thành chứng khoán vốn.
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/09
 4. pq2412

  pq2412 (¯°•._Mãi Yêu_.•°¯) Hội viên mới

  Ðề: vốn chủ sở hữu

  -trai phiếu là 1 loại chứng khoán xác nhận 1 khoản nợ của chủ thể phát hành trái phiếu và chủ thể sở hữu trái phiếu.chủ thể phát hành trái phiếu phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi ghi trên trái phiếu.trái phiếu là công cụ huy động vốn có thời hạn
  -cổ phiếu là chứng chỉ hoặc các bút toán ghi sổ về quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đi kèm với các lợi ích của họ đối với tài sản và lợi nhuận của cty
   
 5. Thỏ ngố

  Thỏ ngố Đoan Đoan Hội viên mới

  Ðề: vốn chủ sở hữu

  Bổ sung thêm:

  Cổ đông sở hửu cổ phiếu có quyền tham gia vào hoạt động quản lý cty, có quyền dự đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết và bầu ra ban kiểm soát cty.
  -Lợi nhuận phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của cty.
  - không có thời hạn thanh toán cụ thể mà tồn tại cùng với sự tồn tạic ủa cty.
  - Được ưu tiên thanh toán sau trái phiếu khi cty phá sản
  - Rủi ro cao.

  Còn Trái phiếu thị ngược lại

  Thỏ chỉ biêt nhiêu đó thôi!
   
 6. thaicongtu

  thaicongtu Kết bạn với tớ nào! Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  Cổ phiếu, trái phiếu
  Mình nói đơn giản nhé:
  Cổ phiếu thì giá có thể lên xuống lúc nào không biết, người nắm giữ không chắc chắn được số tiền mình sẽ thu được, tùy thuộc vào hoàn cảnh và thời gian lúc đó
  Còn Trái Phiếu thì giống như bạn đi gửi Ngân hàng vậy, có ghi rõ giá trị và tiền lãi khi đáo hạn (là biết trước được giá trị bằng tiền của nó lúc đó...)
   
 7. scorpionking

  scorpionking New Member Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  Đứng về góc độ nộp thuế hoặc về chi phí sử dụng nguồn vốn, bạn phải phân tích cho kỹ.

  Nếu là cổ phiếu, việc chia cổ tức cho cổ đông là lợi nhuận sau thuế, do đó không liên hệ gì với thuế cả. Tuy nhiên nếu là trái phiếu, thì lợi nhuận trả cho trái phiếu là chi phí của công ty, bạn sẽ đóng thuế bớt đi. Thật ra chỉ là 75% lãi ghi trên cổ phiếu vì được lợi 25% thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Đứng về góc độ chi phí sử dụng vốn, là nhà hoạch định tài chính, bạn phải tính cho kỹ vì mỗi cái đều có chi phí sử dụng vốn khác nhau. Nó có công thức để tích và ráp với thực tế cộng với các chiến lược của công ty, bạn sẽ có quyết định nên phát hành trái phiếu hay cổ phiếu. Các quyết định này thay đổi rất nhiều đến ROE, ROI, IRR, NPV, PI ...

  Đứng về góc độ nhà đầu tư, trái phiếu ngoài việc là chứng chỉ nợ giống như gửi ngân hàng với các thỏa thuận ghi trong trái phiếu, có một số công ty hứa hẹn cho phép mua cổ phiếu với giá rẽ nếu có trái phiếu. Việc này mọi người hay gọi là Trái Phiếu Chuyển Đổi.

  Đối với các công ty lớn thì trái phiếu mới có thanh khoản, các công ty nhỏ, không uy tín dường như thanh khoản trái phiếu rất thấp. Đối với một số loại hình tổ chức, nhà nước không cho phát hành trái phiếu.
   
 8. denbien_89

  denbien_89 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  Đơn giản thôi : chia 2 cột
  [table]STT | cổ phiếu | trái phiếu
  1 |phát hành tăng vốn chủ sở hữu | tăng vốn vay dài hạn
  2 |không đc rút vốn chỉ đc chuyểnnhượng | có thời gian trả gốc và lãi xác định
  3 |cổ tức phụ thuộc vào KQKD | lợi tức ko phụ thuộc vào KQKD
  4 |cổ đông là người sở hữu có quyền quản lý và chịu rủi ro | trái chủ là người cho vay ko có quyền quản lý và ko chịu rủi ro
  5 | cty cổ phần đc phát hành | cty cổ phần ,THHH , doanh nghiệp nhà nước[/table]
   
  Last edited by a moderator: 22/9/09
 9. katy_katy

  katy_katy New Member Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  tôi chỉ hiểu đơn giản là khi mua trái phiếu tôi trở thành một chủ nợ của doanh nghiệp được hưởng lãi trái phiếu ngay cả khi dn kinh doanh ko có lãi, dn phải thanh toán đầy đủ tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn còn khi mua cổ phiếu tôi sẽ trở thành một chủ sở hữu của doanh nghiệp nên khi dn kinh doanh ko có lãi sẽ ko nhận lãi, thậm chí khi doanh nghiệp phá sản trái chủ được ưu tiên nhận lại tiền gốc trước cổ đông
   
 10. thanhckt1

  thanhckt1 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  hhhhiiiiiiiii. cc an:hichic:
   
 11. haodt_90

  haodt_90 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau như thế nào?

  câu hỏi này giống y như hôm mình đi thi môn vấn đáp môn thị trường chứng khoán cô giáo hỏi.hic
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.