cổ phiếu quỹ

ha lala

New Member
Hội viên mới
anh chị ơi cho em hỏi tk 419 Cổ phiếu quỹ được sử dụng trong trường hợp nào ạ? thanks !!!
 

songcham

Member
Hội viên mới
Ðề: cổ phiếu quỹ

Xem chi tiết trong Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC:
- TK 419 phản ánh giá trị và biến động của Cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty (dùng để tái phát hành về sau).

Một trong các mục đích mà các công ty mua cổ phiếu quỹ vào nhằm giảm nguồn cung, kích thích tăng giá cổ phiếu do mình phát hành, cũng tức là tăng giá trị doanh nghiệp.

Các năm từ 2009-2011, thị trường chứng khoán Việt nam chứng kiến các công ty tăng cường mạnh mẽ nghiệp vụ mua cổ phiếu quỹ để ngăn chặn đà suy giảm giá cổ phiếu. Cũng có rất nhiều công ty làm động tác giả, tức là công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với số lượng lớn để kích cầu nhưng số lượng thực hiện thực tế lại rất nhỏ. Điều này cũng có nguyên nhân chủ yếu do công ty không đủ tiềm lực tài chính để mua hết số cổ phiếu đã đăng ký!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top