Có được uỷ quyền cho cơ quan đang công tác quyết toán thuế TNCN hay không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Năm 2014 tôi có 2 nguồn thu nhập: 1 là từ tiền lương tại cơ quan đang công tác khoảng 300 triệu/1năm, 2 là thu nhập vãng lai 90 triệu đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10%. Xin hỏi, nếu tôi không có nhu cầu cần quyết toán đối với thu nhập vãng lai thì tôi có được uỷ quyền cho cơ quan tôi đang công tác quyết toán thay tôi không hay tôi phải tự quyết toán cả phần tiền lương và phần thu nhập vãng lai?

ủy quyền.png

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 1 Điều 26 Thông tư 111 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Như vậy, thu nhập vãng lai năm 2014 của bạn là 90 triệu đồng tức là bình quân không quá 10 triệu đồng tháng, bạn đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế 10%, đồng thời bạn không có yêu cầu cần quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì bạn được ủy quyền cho đơn vị đang công tác quyết toán thay và đơn vị chỉ quyết toán thay đối với khoản tiền do đơn vị chi trả.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top