có ai biết tại sao 2 dnghiep có ROA giống nhau nhưng ROE lại khác nhau k?help me

hoahongcat92

New Member
Hội viên mới
Ðề: có ai biết tại sao 2 dnghiep có ROA giống nhau nhưng ROE lại khác nhau k?help me

ROA là tỷ suất sinh lời trên tài sản còn ROE là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. 2 DN có ROA giống nhau nhưng chưa chắc ROE đã giống nhau vì Tổng tài sản của DN đc hình thành trên vốn chủ sở hữu và vốn vay.
 

simplesoft

New Member
Hội viên mới
Ðề: có ai biết tại sao 2 dnghiep có ROA giống nhau nhưng ROE lại khác nhau k?help me

Bạn xem định nghĩa xem để so sánh nhé:
1. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (Return On Assets - ROA)
- ROA là chỉ số tính toán xem một đồng vốn bỏ ra thu được bao nhiêu lợi nhuận.
- ROA= thu nhập trước thuế và lãi vay/ tổng tài sản trung bình
- Trong đó: tổng tài sản trung bình= (tổng tài sản trong báo báo năm trước+ tổng tài sản hiện hành)/2
- Khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau

2. Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE):
- Đo lường khả năng sinh lơị đối với cổ phần nói chung, bao gồm cả cổ phần ưu đãi.
- ROE=Thu nhập ròng/ tổng vốn cổ phần bình quân
- Trong đó: vốn cổ phần bình quân= (tổng vốn cổ phần năm trước+ tổng vốn cổ phần hiện tại) / 2


Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
 

anhuyen291

Member
Hội viên mới
Ðề: có ai biết tại sao 2 dnghiep có ROA giống nhau nhưng ROE lại khác nhau k?help me

Tài chính hay quá. Mình rất thích học đang có dự định học văn bằng 2. Không biết thi liên thông gồm những môn gì nhỉ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top