Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay ngân hàng và chi phí lãi vay.

lamductn1991

New Member
Hội viên mới
Công ty mình kinh doanh xe máy và Kinh doanh Bất động sản, BĐS có từ dự án do nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất. do Chi phí dự án nhiều nên cần một lượng vốn rất lớn vì vây cty phải huy động vốn vay, tuy nhiên ngân hàng không cho vay vốn để làm dự án, vì ko có căn cứ để ngân hàng cho vay. vì vậy cty mình đã vay ngân hàng bằng cách lấy toàn bộ đầu vào hóa đơn đầu vào của Bên xe máy đi làm căn cứ vay vốn. khi vay về lại chuyển sang qũy của dự án. thì chi phí lãi vay tất nhiên đang ở bên KD xe do vậy làm cho bên kinh doanh xe bị lỗ rất nhiều, khi cty bán được BĐS thì lại làm cho Lợi nhuận của bên BĐS rất cao và nộp nhiều thuế TNDN. vì vây mình muốn tìm cách chuyển chi phí lãi vay Xe sang bên BĐS để làm chi phí. Mọi người giúp mình và tư vấn cho mình với ạ. làm ntn thủ tục ra sao và có căn cứ gì ko?. Cám ơn CLB rất nhiều ạ.
 

MHT

SÁMHỐI NGHIỆP CHƯỚNG
Hội viên mới
Ðề: Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay ngân hàng và chi phí lãi vay.

Công ty mình kinh doanh xe máy và Kinh doanh Bất động sản, BĐS có từ dự án do nhà nước giao đất và có thu tiền sử dụng đất. do Chi phí dự án nhiều nên cần một lượng vốn rất lớn vì vây cty phải huy động vốn vay, tuy nhiên ngân hàng không cho vay vốn để làm dự án, vì ko có căn cứ để ngân hàng cho vay. vì vậy cty mình đã vay ngân hàng bằng cách lấy toàn bộ đầu vào hóa đơn đầu vào của Bên xe máy đi làm căn cứ vay vốn. khi vay về lại chuyển sang qũy của dự án. thì chi phí lãi vay tất nhiên đang ở bên KD xe do vậy làm cho bên kinh doanh xe bị lỗ rất nhiều, khi cty bán được BĐS thì lại làm cho Lợi nhuận của bên BĐS rất cao và nộp nhiều thuế TNDN. vì vây mình muốn tìm cách chuyển chi phí lãi vay Xe sang bên BĐS để làm chi phí. Mọi người giúp mình và tư vấn cho mình với ạ. làm ntn thủ tục ra sao và có căn cứ gì ko?. Cám ơn CLB rất nhiều ạ.
1. Theo MHT được biết thì có 1 time, 1 số ngân hàng có quy định " không cho vay dự án bất động sản" tuy nhiên 1 số ngân hàng khác vẫn cho vay nếu tình hình tài chính đủ khả năng trả nợ.

2. Vấn đề bạn hỏi thì vẫn có cách nhưng phải điều chỉnh sổ sách rất nhiều và phức tạp..tuy nhiên nếu không chuyển sang thì sẽ không đúng bản chất của kế toán, dòng tiền:

+ Đối với công ty vay vốn: mục đích vay dài hạn tạo TSCĐ hay vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh? Nếu vay vốn lưu động thì ngân hàng chỉ giải ngân nếu có hóa đơn nhập xe máy và tiền sẽ được chuyển sang tài khoản người bán. Bên bạn và bên ng bán thỏa thuận thế nào mà dòng tiền quay lại doanh nghiệp để chuyển sang mảng kd bds?

+ Công ty bạn đã góp đủ vốn điều lệ chưa? Nếu chưa góp đủ theo quy định sẽ không được ghi nhận chi phí lãi vay là chi phí hợp lý.

+ Sai nguyên tắc tập hợp chi phí: đối tượng sử dụng vốn vay thì không chiu cp lãi vay, đối tượng k sd thì chịu lãi vay.

Nói chung là trường hợp này rất khó để tư vấn cho bạn do chưa đủ dữ liệu.
 

lamductn1991

New Member
Hội viên mới
Ðề: Chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay ngân hàng và chi phí lãi vay.

"+ Đối với công ty vay vốn: mục đích vay dài hạn tạo TSCĐ hay vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh? Nếu vay vốn lưu động thì ngân hàng chỉ giải ngân nếu có hóa đơn nhập xe máy và tiền sẽ được chuyển sang tài khoản người bán. Bên bạn và bên ng bán thỏa thuận thế nào mà dòng tiền quay lại doanh nghiệp để chuyển sang mảng kd bds?"

Ngại quá"" do mấy hnay mình nghiên cứu nhiều thứ khác nữa và cũng mới đến làm việc tại công ty nên đầu óc cũng hơi đơ rùi..
- Mình sử dụng toàn bộ quỹ từ doanh thu bán xe sang để làm dự án. vì vậy 100% tiền mua xe là tiên vay ngân hàng. bên Dự án phải dùng rất nhiều tiền, tiền sử dụng đất phải nộp, tiền GPMB toàn những thứ ko có căn cứ để đi vay ngân hàng.
- Bên mình đã góp đủ vốn và tăng vốn điều lệ lên rất cao so với số dư nợ của tiền vay rùi.
MHT có cách nào ko tư vấn cho mình với ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top