Chứng từ khấu trừ thuế có được xuất 1 lần vào thời điểm cuối năm không?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Theo Tổng Cục Thuế, Từ ngày 01/07/2022 Cơ quan Thuế sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương ứng.

Vậy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân DN có được xuất 1 lần vào thời điểm cuối năm không? Các bạn cùng tham khảo câu trả lời của Bộ tài chính ngày 11/08/2022 như sau nhé.

1660552365169.png

(Ảnh: Internet)

Câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan Thuế, Hiện tại theo NĐ 123/2020/NĐ-CP, từ 01/07/2022 doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thời điểm lập chứng từ là thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tôi xin hỏi cơ quan thuế là trường hợp hàng tháng Công ty có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thuê ngoài nhưng tại thời điểm đó người lao chưa yêu cầu chứng từ khấu trừ thuế thì Công ty chúng tôi có thể xuất 1 lần chứng từ khấu trừ cho 1 cá nhân tại thời điểm cuối năm khi người lao động yêu cầu được không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bộ Tài Chính trả lời:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

2. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.


=> Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Trường hợp hàng tháng Công ty của quý độc giả có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động thuê ngoài thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế theo quy định khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ ngày 19/10/2020.

Nguồn tham khảo: Bộ Tài Chính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top