Chức danh kiêm nhiệm trong DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Anh tín dụng

New Member
Hội viên mới
Xin hỏi anh chị là chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân (trong lĩnh vực khách sạn) có thể là GIÁM ĐỐC kiêm KẾ TOÁN kiêm THỦ QUỸ kiêm luôn cả TIẾP TÂN được không ạ? Nếu được thì phiếu thu, phiếu chi chủ doanh nghiệp có thể ký hết 4 chức danh được không ạ? Xin cảm ơn chị nhiều.
 
Xin hỏi anh chị là chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân (trong lĩnh vực khách sạn) có thể là GIÁM ĐỐC kiêm KẾ TOÁN kiêm THỦ QUỸ kiêm luôn cả TIẾP TÂN được không ạ? Nếu được thì phiếu thu, phiếu chi chủ doanh nghiệp có thể ký hết 4 chức danh được không ạ? Xin cảm ơn chị nhiều.

Theo quy định tại Luật kế toán thì người quản lý doanh nghiệp không được phép kiêm nhiệm chức vụ kế toán, thủ quỹ. Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm - mục 7 - "Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể."

Do vậy, chủ sở hữu DNTN có thể kiêm nhiệm như bạn hỏi.
 
Theo quy định tại Luật kế toán thì người quản lý doanh nghiệp không được phép kiêm nhiệm chức vụ kế toán, thủ quỹ. Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm - mục 7 - "Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể."

Do vậy, chủ sở hữu DNTN có thể kiêm nhiệm như bạn hỏi.
Dụng Cụ
Cám ơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top