cho em hỏi những câu trắc nghiệm thuế với ạ

LƯƠNG CẨM TIÊN

New Member
Hội viên mới
1. Theo Luật thuế GTGT hiện hành, hàng hóa bán vào siêu thị:

A. Không tính thuế GTGT đầu ra và không khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
B. Không tính thuế GTGT đầu ra và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

C. Tính thuế GTGT đầu ra và không khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

D. Cả a, b và c đều sai.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top