Chính sách thuế đối với hình thức khuyến mại tặng vàng

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Có nhiều hình thức khuyến mại khác nhau, trong đó hình thức khuyến mại tặng kèm hàng hóa rất phổ biến. Đối với các doanh nghiệp bất động sản, các ngân hàng, các doanh nghiệp lớn… thì hình thức khuyến mại tặng vàng không còn quá xa lạ. Vàng là một trong những hàng hóa đặc biệt. Đối với hình thức khuyến mại tặng vàng này thì DN phải xuất hóa đơn như thế nào? Các bạn hãy tham khảo tình huống sau đây nhé.

1692765198755.png

(Ảnh: Internet)

Tình huống:

Trong quá trình kinh doanh, Công ty thực hiện lên chương trình thông báo cho tất cả các đại lý mua hàng với số lượng lớn theo yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định sẽ được tặng 1 chỉ vàng. Vậy xuất tặng vàng cho khách hàng thì Công ty sẽ xuất hóa đơn với giá trị như thế nào cho đúng với quy định của luật Thuế? Thuế suất là bao nhiêu%? Và điều kiện cần thiết để có thể xuất hóa đơn với hàng khuyến mãi không thu tiền là gì?

Bộ Tài chính trả lời:

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: + Tại Điều 92 quy định các hình thức khuyến mại:

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

+ Tại Điều 101 quy định đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại:

1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến mại của các thương nhân với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bản phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quả trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hỏa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

+ Tại điểm d khoản 6 Điều 10 quy định nội dung của hóa đơn;

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khẩu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định:

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc quản lý:

6. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

7. Hoạt động kinh doanh mua, bản vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

+ Tại Điều 10 quy định quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng: "Hoạt động mua, bản vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chi được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

+ Tại khoản 22 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vùng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.

Vàng dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa chế tác được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh vàng”

+ Tại Điều 7 quy định giá tính thuế:

5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.


=> Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Altech Computer System (nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, không có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng) có chính sách bán hàng tặng vàng cho khách hàng thì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng, Công ty không được sử dụng vàng miếng mà phải sử dụng vàng đã qua chế tác (vàng trang sức, mỹ nghệ).

Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng vàng đã qua chế tác cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng không (0), Công ty phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, trên hóa đơn dòng thuế suất không ghi và gạch chéo

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho,

Trường hợp liên quan đến đăng ký hoạt động khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định để được hướng dẫn.


Tham khảo tình huống hỏi đáp trên ở đường link sau:

https://mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/137161

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top