Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực. Tiêu biểu như hướng dẫn về hóa đơn điện tử, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng,...

csm.jpg

1. Lần đầu tiên luật hóa quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Đây là một trong những điểm nổi bật nhất nêu tại Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019.

Theo đó, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là dịch vụ gồm tư vấn, đánh giá rủi ro, tính toán, giám định tổn thất và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Trong đó, cá nhân được quyền cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; hợp đồng cung cấp dịch vụ phải được lập thành văn bản…

Đồng thời, Luật này cũng quy định chủ sở hữu nhãn hiệu phải sử dụng liên tục nhãn hiệu; không sử dụng liên tục từ 05 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ bị chấm dứt hiệu lực…

Theo quy định hiện hành, chủ sở hữu nhãn hiệu phải sử dụng liên tục nhãn hiệu; không sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực.

2. Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử

Một trong những văn bản quan trọng nhất sẽ có hiệu lực trong tháng 11/2019 chính là Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Thông tư 68 có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Theo Thông tư này, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư này quy định cụ thể về các nội dung có trên hóa đơn điện tử nhưng trong một số trường hợp nhất định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung.

Ví dụ, không nhất thiết phải chữ ký điện tử của người mua; Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua…

Thông tư này cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán trên hóa đơn điện tử.

3. Quy định mới về thời điểm xác nhận hồ sơ nộp thuế điện tử

Đây là nội dung được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo Thông tư mới, thời điểm xác nhận hồ sơ nộp thuế điện tử được quy định như sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

- Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

- Đối với chứng từ nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN;

- Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

4. Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống 0%

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung quy định áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, mức thuế suất nhập khẩu thông thường của mặt hàng dầu mỏ thô sẽ giảm từ 5% xuống 0%.

Đồng thời, Quyết định này cũng sửa đổi mô tả hàng hóa nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế suất nhập khẩu thông thường là 5% cho một số mặt hàng như giấy bạc ngân hàng; Ống thông; Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn…

Tài liệu tham khảo:
- Luật Việt Nam;
- Bộ Tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top