Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

chudinhxinh

Member
Hội viên mới

Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê


–Doanh nghiệp đi thuê văn phòng hoặc nhà xưởng trong quá trình hoạt động có phát sinh chi phí sửa chữa vậy chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

–Để được tính vào chi phí hợp lý cần quy định ở văn bản nào?

–Chi phí sữa chữa nhà xưởng đi thuê có được kê khai khấu trừ thuế không ?

***Căn cứ: Thông tư Số: 45/2013/TT– BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

Tại Khoản 13, Khoản 14 Điều 02 Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

+ Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm.

+ Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này.

+ Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

+++ Tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.16 Thông tư 78/2014/TT-BTC & Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

“Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm.”

++ Chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì cần những chứng từ sau:
– Hợp đồng thuê nhà xưởng, trong hợp đồng ghi rõ bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê.
– Hóa đơn thuê nhà xưởng ( nếu có)

– Biên bản ghi nhận trạng thái thiệt hại của tài sản(Biên bản kiểm tra hiện trường)

– Dự toán , kế hoạch hay còn gọi là Báo cáo kinh tế kỹ thuật chi phí sữa chữa mua sắm

– Quyết định phê duyệt : Báo cáo kinh tế kỹ thuật

– Quyết định phê duyệt kinh phí sữa chữa

– Thư mời cac đơn vị báo giá

– Hợp đồng thi công sửa chữa, thanh lý hợp đồng

– Chứng từ thanh toán

– Quyết toán sửa chữa hoàn thành

+++ Hạch toán kế toán

++ Nếu công ty giao thầu cho công ty khác sửa chữa tài sản.

–Khi hoàn thành công việc căn cứ vào hóa đơn GTGT, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, biên bản xác nhận khối lượng, bảng quyết toán khối lượng công việc hoàn thành:

Khi nhận được hóa đơn:

Nợ TK 242,1331

Có TK 331

Khi phân bổ cho các bộ phận

Nợ TK 627, 154, 642

Có TK 242

++ Nếu việc sửa chữa tài sản do công ty tự làm.

Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí khác tập hợp được

Nợ TK 241,1331

Có TK 111, 112, 152, 214, 334

Khi sửa chữa hoàn thành

Nợ TK 242

Có TK 241

Phân bổ chi phí sửa chữa vào chi phí trong kỳ

Nợ TK 627, 154, 642

Có TK 242

***Lưu ý :

- Chi phí sửa chữa văn phòng nhà xưởng đi thuê, phân bổ không quá 3 năm

- Thuế GTGT đầu vào của chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

***Chi tiết tại:

  1. Công văn 549/TCT-PCCS ngày 29/01/2007 Chi phí sửa chữa văn phòng
  2. Công văn 656TCT/DNK ngày 9/3/2005 hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh
  3. Công văn 257TCT/DNK ngày 19/01/2005 hạch toán chi phí sửa chữa xe bị tai nạn và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  4. Công văn 9211/CT-TTHT ngày 29/10/2014 thuế thu nhập doanh nghiệp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
  5. Công văn 47485/CT-TTHT ngày 9/1/2018 thuế giá trị gia tăng chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê
 

phuongvu186

New Member
Hội viên mới
A Chu Đình Xinh cho e hỏi là chi phí nhân công ở đây là mình có thể thuê người lao động về tự chấm công, trả lương và hạch toán N241/C334 được hay là phải đi thuê nhân công bên ngoài, và nếu như là nhân công bên ngoài thì khi nhận được hóa đơn mình sẽ hạch toán như thế nào ạ
 

THUYDUONG2016

New Member
Hội viên mới
A Chu Đình Xinh cho e hỏi là chi phí nhân công ở đây là mình có thể thuê người lao động về tự chấm công, trả lương và hạch toán N241/C334 được hay là phải đi thuê nhân công bên ngoài, và nếu như là nhân công bên ngoài thì khi nhận được hóa đơn mình sẽ hạch toán như thế nào ạ
mình cũng quan tâm vấn đề như bạn. a chudinhxinh có thể giúp chúng e ko ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top