Cập nhật đầy đủ các mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất 2020

Lê Giang0404

New Member
Hội viên mới
Cập nhật đầy đủ các mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất 2020
Nhà là tài sản được giao dịch khá phổ biến trong thị trường hiện nay, đặc biệt là đối với những người kinh doanh hay thường xuyên đi công tác, đi học, đi làm việc xa nhà. Trong quá trình thuê nhà, để đảm bảo giao kết giữa bên thuê và bên cho thuê đúng như thỏa thuận, chúng ta cần có hợp đồng cho thuê nhà.
Vậy làm sao để soạn thảo hợp đồng thuê nhà có giá trị pháp lý cao và đảm bảo quyền lợi của các bên? Bài viết sau sẽ gửi đến bạn đọc những
Mẫu hợp đồng thuê nhà đơn giản được soạn thảo chi tiết, cụ thể để bạn tham khảo khi cần!
Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:
1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;
3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;
4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;
5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;
6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
7. Cam kết của các bên;
8. Các thỏa thuận khác;
9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH
– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
– Căn cứ vào nhu cầu hợp tác của hai bên.
Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại địa chỉ số (địa chỉ nhà cho thuê). Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A)
ÔNG/BÀ: ….. (Họ và tên đầy đủ)
CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………..
Điện thoại: …………………………………….
Hoặc:
CÔNG TY ……………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……….
Điện thoại: ……………………………………………….
Đại diện: …… Chức vụ:…………….
Hộ khẩu thường trú: ………………( Hộ khẩu thường trú của người đại diện)
CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..
Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.
BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B)
ÔNG/BÀ: ….. (Họ và tên đầy đủ)
CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………..
Điện thoại: …………………………………….
Hoặc:
CÔNG TY ……………..
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……….
Điện thoại: ……………………………………………….
Đại diện: …… Chức vụ:…………….
Hộ khẩu thường trú: ………………( Hộ khẩu thường trú của người đại diện)
CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top