Cách tính tỷ lệ lao động khuyết tật để miễn thuế

bupbe

New Member
Moderating
Hội viên mới
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là một trong những ưu đãi được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.


Cách tính tỉ lệ lao động là người khuyết tật được hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH như sau:

Tỷ lệ % lao động là người khuyết tật được sử dụng tại CSSXKD được tính bằng tổng số lao động là người khuyết tật bình quân trong năm chia cho tổng số lao động bình quân trong năm của CSSXKD nhân với 100.

Bên cạnh đó, hồ sơ, thủ tục và trình tự để được hưởng ưu đãi cũng được quy định chi tiết tại Thông tư.

Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2012.

***************.vn
 

Đính kèm

  • 26_2012_TT-BLDTBXH_152870.doc
    65.8 KB · Lượt xem: 270

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top