Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

buibinh009

Em sẽ đến Ryan
Hội viên mới
Mình xin chia sẻ cho các bạn cách kê khai theo PPTT như sau:

1. Doanh nghiệp nào mới thành lập mà không có tài sản trên 1 tỷ thì bắt buộc phải áp dụng kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp

2. Doanh nghiệp KK PP trực tiếp phải sử dụng hóa đơn của CQT quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng kí thuế để xuất bán cho khách hàng

3. Hằng tháng ( hoặc theo quý tùy điều kiện từng DN) Dn sử dụng mẫu 04/GTGT và PL 04-1/GTGT ( hóa đơn bán ra) trên phấm mềm HTKK để kê khai thuế.

4. Cách kê khai đối với PP trực tiếp:

* Chỉ kê khai phần doanh thu (DT) không phải kê khai thuế đâù ra, đầu vào
* Kê khai phần chi phí bằng cách lấy DT –CP= Lợi nhuận ( LN)
* Lấy LN x (nhân) với với biểu thuế suất theo quy định từng nghành nghề trong TT 219/2013 TT- BTC => Số thuế trưc tiếp đóng
* Vẫn kê khai thuế TNDN và thuế TNCN bình thường k thây đổi
* Về sổ sách: vẫn hạch toán bình thường , Các hóa đơn đầu ra hay đầu vào (kể cá các hóa đơn có VAT) đều phải đưa vào CHI PHÍ cả
.
 

kiepdoden

Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Mọi người sẽ ko còn thắc mắc hay khó hiểu gì về cách kê khai trực tiếp rồi nhé .
Mình xin chia sẻ cho các bạn cách kê khai theo PPTT như sau:

1. Doanh nghiệp nào mới thành lập mà không có tài sản trên 1 tỷ thì bắt buộc phải áp dụng kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp

2. Doanh nghiệp KK PP trực tiếp phải sử dụng hóa đơn của CQT quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng kí thuế để xuất bán cho khách hàng

3. Hằng tháng ( hoặc theo quý tùy điều kiện từng DN) Dn sử dụng mẫu 04/GTGT và PL 04-1/GTGT ( hóa đơn bán ra) trên phấm mềm HTKK để kê khai thuế.

4. Cách kê khai đối với PP trực tiếp:

* Chỉ kê khai phần doanh thu (DT) không phải kê khai thuế đâù ra, đầu vào
* Kê khai phần chi phí bằng cách lấy DT –CP= Lợi nhuận ( LN)
* Lấy LN x (nhân) với với biểu thuế suất theo quy định từng nghành nghề trong TT 219/2013 TT- BTC => Số thuế trưc tiếp đóng
* Vẫn kê khai thuế TNDN và thuế TNCN bình thường k thây đổi
* Về sổ sách: vẫn hạch toán bình thường , Các hóa đơn đầu ra hay đầu vào (kể cá các hóa đơn có VAT) đều phải đưa vào CHI PHÍ cả
.
 

trangpnguyen

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

bạn buibinh009 ơi, cho mình hỏi bên mình đóng heo pp trực tiếp trên doanh thu: số thuế trực tiếp đóng = DThu * tỷ lệ % ( trong biểu thuế), trong đó doanh thu =tổng giá trị của hóa đơn bán ra đúng không bạn,
bạn biết điền đơn mua xin mua hóa đơn kg, giúp mình với.
 

thuthaokt

Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Anh kiepdoden cho em hỏi nếu Khoonh hạch toán thuế đầu ra thì khi nộp thuế GTGT hạc toán thế nào?
 

huenb

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Mình xin chia sẻ cho các bạn cách kê khai theo PPTT như sau:

1. Doanh nghiệp nào mới thành lập mà không có tài sản trên 1 tỷ thì bắt buộc phải áp dụng kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp

2. Doanh nghiệp KK PP trực tiếp phải sử dụng hóa đơn của CQT quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng kí thuế để xuất bán cho khách hàng

3. Hằng tháng ( hoặc theo quý tùy điều kiện từng DN) Dn sử dụng mẫu 04/GTGT và PL 04-1/GTGT ( hóa đơn bán ra) trên phấm mềm HTKK để kê khai thuế.

4. Cách kê khai đối với PP trực tiếp:

* Chỉ kê khai phần doanh thu (DT) không phải kê khai thuế đâù ra, đầu vào
* Kê khai phần chi phí bằng cách lấy DT –CP= Lợi nhuận ( LN)
* Lấy LN x (nhân) với với biểu thuế suất theo quy định từng nghành nghề trong TT 219/2013 TT- BTC => Số thuế trưc tiếp đóng
* Vẫn kê khai thuế TNDN và thuế TNCN bình thường k thây đổi
* Về sổ sách: vẫn hạch toán bình thường , Các hóa đơn đầu ra hay đầu vào (kể cá các hóa đơn có VAT) đều phải đưa vào CHI PHÍ cả
.
anh có video nào hướng dẫn không? seach cho mọi ng với. em tìm hoài mà k có. công ty em cũng phải làm theo pp trực tiếp nhưng chưa có phát sinh nên tờ khai tháng 4 này em để trống ạ. Đúng k anh?
 

huenb

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

bạn buibinh009 ơi, cho mình hỏi bên mình đóng heo pp trực tiếp trên doanh thu: số thuế trực tiếp đóng = DThu * tỷ lệ % ( trong biểu thuế), trong đó doanh thu =tổng giá trị của hóa đơn bán ra đúng không bạn,
bạn biết điền đơn mua xin mua hóa đơn kg, giúp mình với.
Đúng câu mình cũng muốn hỏi :D
 

buibinh009

Em sẽ đến Ryan
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Kiểu như làm cái nào có tiền xuất hóa đơn là thu thuế liền cái đó chứ không phải cuối năm (Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp bạn ko cần quan tâm tới thuế VAT nữa. Bởi vì tất cả hóa đơn đầu vào của bạn (kể cả HD có VAT) đều đưa vào CHI PHÍ cả. Bên bạn k phát sinh doanh thu thì k cần kê.

bạn buibinh009 ơi, cho mình hỏi bên mình đóng heo pp trực tiếp trên doanh thu: số thuế trực tiếp đóng = DThu * tỷ lệ % ( trong biểu thuế), trong đó doanh thu =tổng giá trị của hóa đơn bán ra đúng không bạn,
bạn biết điền đơn mua xin mua hóa đơn kg, giúp mình với.
 

buibinh009

Em sẽ đến Ryan
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

mẫu 04/gtgtCÁCH LẬP CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bản ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT phản ánh tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế. Cơ sở kinh doanh phải ghi riêng tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

Chỉ tiêu này chi tiết theo nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề, mỗi dòng chỉ một ngành nghề duy nhất, không được trùng.

- Chỉ tiêu [21]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [22]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [23]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%.

2. Dòng chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT trên doanh thu”:

Chỉ tiêu “Tỷ ỉệ GTGT trên doanh thu” là tỷ lệ (%) do cơ quan thuế ấn định. NNT căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế về tỷ lệ % GTGT trên doanh thu đối với từng loại ngành nghề, HHDV để ghi vào chỉ tiêu này.

- Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [25] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [26] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 10%.

3. Dòng chỉ tiêu “Tổng GTGT phát sinh trong kỳ”:

Chỉ tiêu “Tổng GTGTphát sinh trong kỳ” phản ánh GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xác định bằng tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT nhân (x) với tỷ lệ GTGT trên doanh thu. NNT phải ghi GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu [27] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 0% và không chịu thuế

Chỉ tiêu [27] 1 Chỉ tiêu [21] X Chỉ tiêu [24]

- Chỉ tiêu [28] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 5%:

Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [22] X Chỉ tiêu [25]

- Chỉ tiêu [29]: ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 10%

Chi tiêu [29] = Chi tiêu [23] X Chỉ tiêu [26]

4. Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp” được ghi riêng theo từng loại thuế suất, Trong đó:

- Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [27] X 0%

- Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [28] X 5%

- Chỉ tiêu [32] = Chỉ tiêu [29] X 10%

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [21] 1 Chỉ tiêu [22] I Chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

Chỉ tiêu [34]= Chỉ tiêu [30]+ Chỉ tiêu [31]+ Chỉ tiêu [32]

các bạn xem tham khảo nhé
:noel1::noel1::noel1:
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

huenb

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

mẫu 04/gtgtCÁCH LẬP CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bản ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT phản ánh tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế. Cơ sở kinh doanh phải ghi riêng tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

Chỉ tiêu này chi tiết theo nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề, mỗi dòng chỉ một ngành nghề duy nhất, không được trùng.

- Chỉ tiêu [21]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [22]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [23]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%.

2. Dòng chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT trên doanh thu”:

Chỉ tiêu “Tỷ ỉệ GTGT trên doanh thu” là tỷ lệ (%) do cơ quan thuế ấn định. NNT căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế về tỷ lệ % GTGT trên doanh thu đối với từng loại ngành nghề, HHDV để ghi vào chỉ tiêu này.

- Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 0% và không chịu thuế.

- Chỉ tiêu [25] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 5%.

- Chỉ tiêu [26] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 10%.

3. Dòng chỉ tiêu “Tổng GTGT phát sinh trong kỳ”:

Chỉ tiêu “Tổng GTGTphát sinh trong kỳ” phản ánh GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xác định bằng tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT nhân (x) với tỷ lệ GTGT trên doanh thu. NNT phải ghi GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu [27] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 0% và không chịu thuế

Chỉ tiêu [27] 1 Chỉ tiêu [21] X Chỉ tiêu [24]

- Chỉ tiêu [28] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 5%:

Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [22] X Chỉ tiêu [25]

- Chỉ tiêu [29]: ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 10%

Chi tiêu [29] = Chi tiêu [23] X Chỉ tiêu [26]

4. Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp” được ghi riêng theo từng loại thuế suất, Trong đó:

- Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [27] X 0%

- Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [28] X 5%

- Chỉ tiêu [32] = Chỉ tiêu [29] X 10%

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [21] 1 Chỉ tiêu [22] I Chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

Chỉ tiêu [34]= Chỉ tiêu [30]+ Chỉ tiêu [31]+ Chỉ tiêu [32]

các bạn xem tham khảo nhé
:noel1::noel1::noel1:
em muốn hỏi là, chi phí của doanh nghiệp thì hạch toán ntn? khi báo cáo thuế TNDN thì làm sao? Em vẫn mơ hồ lắm anh à
:-( Bác có mẫu excel sổ sách thì cho em với, có công thức luôn thì tốt quá. hi hi. cảm ơn bác nhiều nhiều... moa moa...
 
Sửa lần cuối:

nghiemhoa90

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

2. Doanh nghiệp KK PP trực tiếp phải sử dụng hóa đơn của CQT quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng kí thuế để xuất bán cho khách hàng
Cho mình hỏi kĩ hơn về khoản này . Bên mình hiện đang dùng hóa đơn đặt in, trước đó đã gửi thông báo sử dụng hóa đơn đặt in lên thuế và không thấy thuế nói gì về vấn đề này . Nghĩa là sao hả bạn ?
 

huenb

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

2. Doanh nghiệp KK PP trực tiếp phải sử dụng hóa đơn của CQT quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng kí thuế để xuất bán cho khách hàng
Cho mình hỏi kĩ hơn về khoản này . Bên mình hiện đang dùng hóa đơn đặt in, trước đó đã gửi thông báo sử dụng hóa đơn đặt in lên thuế và không thấy thuế nói gì về vấn đề này . Nghĩa là sao hả bạn ?
Trước bạn đã được thuế cấp công văn được đặt in hóa đơn chưa, nếu rồi thì cứ tiếp tục in thôi. Trước khi phát hành hóa đơn 5 ngày thì phải gửi thông báo lên CQT
 

nghiemhoa90

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Trước bạn đã được thuế cấp công văn được đặt in hóa đơn chưa, nếu rồi thì cứ tiếp tục in thôi. Trước khi phát hành hóa đơn 5 ngày thì phải gửi thông báo lên CQT
Mình thấy có bạn bảo số hóa đơn đã đặt in thì vẫn tiếp tục sử dụng nốt. Sau khi hết số hóa đơn đó thì phải mua hóa đơn trên cơ quan thuế.
 

thuyfan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Mình cũng thắc mắc như bạn. Công ty mình cũng vừa mới đặt in hóa đơn và mình cũng mới gửi thông báo sử dụng hóa đơn đặt in lên thuế.
 

thuyfan

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Cho mình hỏi công ty mình thành lập ngày 26/4/2014 vậy tháng 4 mình đã phải nộp tờ khai thuế GTGT mặc dù chưa phát sinh hoạt động đúng không? nếu nộp chậm thì có bị xử phạt ntn không?
 
C

conghoan999

Guest
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

HCM...DƯ VAT ĂN UỐNG,XĂNG DẦU,VẬN CHUYỂN,VÉ MÁY BAY.ANH CHỊ NÀO CẦN INBOX conghoan333@gmail.com
VAT gốc bao test
VAT xăng dầu petroll toàn quốc
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

Cho mình hỏi công ty mình thành lập ngày 26/4/2014 vậy tháng 4 mình đã phải nộp tờ khai thuế GTGT mặc dù chưa phát sinh hoạt động đúng không? nếu nộp chậm thì có bị xử phạt ntn không?
phải kê khai và nộp tờ khai em nhé dù chưa phát sinh bây giờ đã trễ hạn rồi đó ngày 20 của tháng kế tiếp là hạn chót nộp tờ khai và nộp thuế nếu có
 
T

tính nguyễn

Guest
Ðề: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp !

bạn ơi vậy kê khai theo pp trực tiếp hóa đơn đầu vào không kê khai hả bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top