Cách kê khai ck thương mại

HUONGNGUYEN0404

New Member
Hội viên mới
Các anh chị có thể giúp mình vấn đề kê khai hoá đơn ck không ạ

Khi mình nhận HD ck của NCC xuất riêng 1 tờ HD số tiền trên HD thì vẫn dương nhưng mình tra trên hddt thì thấy thể hiện âm, Vậy khi mình kê khai vào bảng kê mua vào cũng sẽ kê khai âm đúng không ạ
Hạch toán N331 C632 C1331 (Hàng đã bán)

Khi em có xuất HD ck cho khách trên trang web Invoi (misa) chọn vào mục tính chất hàng hoá đánh vào cột chiết khấu, Nhưng khi nhạp hoá đơn vào phần mềm lại thì mình vào mục giảm giá hàng bán để hạch toán tờ hoá đơn đó, mình thử chạy bảng kê bán ra thì nó thể hiện âm N511 N3311 Có....Như vậy mình làm đã đúng chưa ạ, Mình cảm ơn nhiều ạ
 
Vậy khi mình kê khai vào bảng kê mua vào cũng sẽ kê khai âm đúng không ạ
Hạch toán N331 C632 C1331 (Hàng đã bán)
=> Hóa đơn nhận từ bên bán hàng hóa thì kê khai vào bảng kê mua vào. Hàng đã bán thì hạch toán như trên

Khi em có xuất HD ck cho khách trên trang web Invoi (misa) chọn vào mục tính chất hàng hoá đánh vào cột chiết khấu, Nhưng khi nhạp hoá đơn vào phần mềm lại thì mình vào mục giảm giá hàng bán để hạch toán tờ hoá đơn đó, mình thử chạy bảng kê bán ra thì nó thể hiện âm N511 N3311 Có...
=> Theo quy định: thể hiện trên hóa đơn chiết khâú vẫn là giá trị dương. bạn chọn mục tính chất hh là chiết khấu là đúng rồi. Giá trị thực tế ghi nhận, hạch toán vẫn là âm. Hạch toán N521 N 3331 Có 131
 
Vậy khi mình kê khai vào bảng kê mua vào cũng sẽ kê khai âm đúng không ạ
Hạch toán N331 C632 C1331 (Hàng đã bán)
=> Hóa đơn nhận từ bên bán hàng hóa thì kê khai vào bảng kê mua vào. Hàng đã bán thì hạch toán như trên

Khi em có xuất HD ck cho khách trên trang web Invoi (misa) chọn vào mục tính chất hàng hoá đánh vào cột chiết khấu, Nhưng khi nhạp hoá đơn vào phần mềm lại thì mình vào mục giảm giá hàng bán để hạch toán tờ hoá đơn đó, mình thử chạy bảng kê bán ra thì nó thể hiện âm N511 N3311 Có...
=> Theo quy định: thể hiện trên hóa đơn chiết khâú vẫn là giá trị dương. bạn chọn mục tính chất hh là chiết khấu là đúng rồi. Giá trị thực tế ghi nhận, hạch toán vẫn là âm. Hạch toán N521 N 3331 Có 131
Vậy bảng kê bán ra mình kê khai tờ HD đó giá trị âm đúng không ạ
 
Vậy khi mình kê khai vào bảng kê mua vào cũng sẽ kê khai âm đúng không ạ
Hạch toán N331 C632 C1331 (Hàng đã bán)
=> Hóa đơn nhận từ bên bán hàng hóa thì kê khai vào bảng kê mua vào. Hàng đã bán thì hạch toán như trên
=> Mình muốn hỏi kê vào mua vào sẽ kê khai âm đúng không ạ
Khi em có xuất HD ck cho khách trên trang web Invoi (misa) chọn vào mục tính chất hàng hoá đánh vào cột chiết khấu, Nhưng khi nhạp hoá đơn vào phần mềm lại thì mình vào mục giảm giá hàng bán để hạch toán tờ hoá đơn đó, mình thử chạy bảng kê bán ra thì nó thể hiện âm N511 N3311 Có...
=> Theo quy định: thể hiện trên hóa đơn chiết khâú vẫn là giá trị dương. bạn chọn mục tính chất hh là chiết khấu là đúng rồi. Giá trị thực tế ghi nhận, hạch toán vẫn là âm. Hạch toán N521 N 3331 Có 131
=> Kê khai bảng kê bán ra tờ hoá đơn đó giá trị âm đúng không ạ

Em cảm ơn nhiều ạ
 
Vậy khi mình kê khai vào bảng kê mua vào cũng sẽ kê khai âm đúng không ạ
Hạch toán N331 C632 C1331 (Hàng đã bán)
=> Hóa đơn nhận từ bên bán hàng hóa thì kê khai vào bảng kê mua vào. Hàng đã bán thì hạch toán như trên
=> Mình muốn hỏi kê vào mua vào sẽ kê khai âm đúng không ạ
Khi em có xuất HD ck cho khách trên trang web Invoi (misa) chọn vào mục tính chất hàng hoá đánh vào cột chiết khấu, Nhưng khi nhạp hoá đơn vào phần mềm lại thì mình vào mục giảm giá hàng bán để hạch toán tờ hoá đơn đó, mình thử chạy bảng kê bán ra thì nó thể hiện âm N511 N3311 Có...
=> Theo quy định: thể hiện trên hóa đơn chiết khâú vẫn là giá trị dương. bạn chọn mục tính chất hh là chiết khấu là đúng rồi. Giá trị thực tế ghi nhận, hạch toán vẫn là âm. Hạch toán N521 N 3331 Có 131
=> Kê khai bảng kê bán ra tờ hoá đơn đó giá trị âm đúng không ạ

Em cảm ơn nhiều ạ
Đúng rồi, hóa đơn chiết khấu kê khai giá trị âm trên bảng kê
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top