Cách giảm TSCĐ trên sổ kế toán không có hồ sơ

Nguyễn Cường Hiên

New Member
Hội viên mới
Em chào cả nhà. em là thành viên mới mong mn giúp đỡ ạ
Em xin nhờ cả nhà giúp em cách sử lý TSCĐ trên sổ kế toán mà không có hồ sơ với ạ
1 là Giá trị quyền sử dụng đất( vì là trả tiền thuê đất hằng năm nên không được trích khấu hao ạ)
2.Chí phí lãi vay dài hạn ( đã trả lãi hằng tháng ạ)
3.1 công trình xây dựng ( không có hồ sơ dự toán ạ)
Những tài sản này chưa khấu hao vào tk 214 mà trên sổ 211 ạ
em có hỏi kế toán cũ. mà họ nói những tài sản này cứ để trên sổ đấy. nhưng em thấy khôn ổn.xin mọi người cho em ý kiến và cách sử lý với ạ.
 
1- Giá trị quyền sử dụng đất , thường thuê 50 năm , phân bổ hàng tháng .
Trước đây hạch toán :
Nợ TK 212
Có TK 331,112
Không biết bạn phân bổ bao nhiêu năm, nếu 10 năm thì đièu chỉnh giảm chi phí vào năm nay .
Nợ TK Chi phí
Nợ TK 242
Có TK 212.
Ghi chú , nếu có sai sót trọng yếu thì điều chỉnh lại năm tài chính .
2-Chi phí lãi vay dài hạn.
Việc vay không có hoá đơn, chứng từ khi ghi nhận kế toán không điều chỉnh, điều chỉnh lại chi phí lãi vay , làm giảm chi phí tăng lợi nhuận sau thuế .
Nếu việc vay này có trả tiền thì không sao nhưng có việc gian dối trong đó thì điều chỉnh lại .
Nợ TK 341
Có TK chi phí vay
3- Công trình xây dựng , tài sản này chưa hao thì không điều chỉnh số liệu chi phí.
Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định như sau:
“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

– TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.”

Nếu tài sản của bạn có đủ điều kiện trong các trường hợp trên thì không điều chỉnh . Cón không phải điều chỉnh.
Nợ TK 811
Có TK 211
cám ơn bạn vansi200780 đã trả lời câu hỏi của mình
 
1- Giá trị quyền sử dụng đất , thường thuê 50 năm , phân bổ hàng tháng .
Trước đây hạch toán :
Nợ TK 212
Có TK 331,112
Không biết bạn phân bổ bao nhiêu năm, nếu 10 năm thì đièu chỉnh giảm chi phí vào năm nay .
Nợ TK Chi phí
Nợ TK 242
Có TK 212.
Ghi chú , nếu có sai sót trọng yếu thì điều chỉnh lại năm tài chính .
2-Chi phí lãi vay dài hạn.
Việc vay không có hoá đơn, chứng từ khi ghi nhận kế toán không điều chỉnh, điều chỉnh lại chi phí lãi vay , làm giảm chi phí tăng lợi nhuận sau thuế .
Nếu việc vay này có trả tiền thì không sao nhưng có việc gian dối trong đó thì điều chỉnh lại .
Nợ TK 341
Có TK chi phí vay
3- Công trình xây dựng , tài sản này chưa hao thì không điều chỉnh số liệu chi phí.
Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định như sau:
“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

– TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.”

Nếu tài sản của bạn có đủ điều kiện trong các trường hợp trên thì không điều chỉnh . Cón không phải điều chỉnh.
Nợ TK 811
Có TK 211
1- Giá trị quyền sử dụng đất , thường thuê 50 năm , phân bổ hàng tháng .
Trước đây hạch toán :
Nợ TK 212
Có TK 331,112
Không biết bạn phân bổ bao nhiêu năm, nếu 10 năm thì đièu chỉnh giảm chi phí vào năm nay .
Nợ TK Chi phí
Nợ TK 242
Có TK 212.
Ghi chú , nếu có sai sót trọng yếu thì điều chỉnh lại năm tài chính .
2-Chi phí lãi vay dài hạn.
Việc vay không có hoá đơn, chứng từ khi ghi nhận kế toán không điều chỉnh, điều chỉnh lại chi phí lãi vay , làm giảm chi phí tăng lợi nhuận sau thuế .
Nếu việc vay này có trả tiền thì không sao nhưng có việc gian dối trong đó thì điều chỉnh lại .
Nợ TK 341
Có TK chi phí vay
3- Công trình xây dựng , tài sản này chưa hao thì không điều chỉnh số liệu chi phí.
Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9 quy định về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định như sau:
“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

– TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.”

Nếu tài sản của bạn có đủ điều kiện trong các trường hợp trên thì không điều chỉnh . Cón không phải điều chỉnh.
Nợ TK 811
Có TK 211
 
Cho mình hỏi: chi phí lãi vay và công trình xây dựng mình sẽ đưa vào trích khấu hao nhưng khi quyết toán thuế mình loại chi phí vào Tk 811, có nên không bạn nhỉ
 
Bạn phải hiểu thế nào là vốn hoá chi phí lãi vay
Theo thông tư 200
Thứ nhất là đối với khoản vay để phục vụ xây dựng TSCĐ, BĐSĐT. Lãi vay sẽ được vốn hóa ngay cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. Tiếp theo là nhà thầu không vốn hóa lãi vay nhằm phục vụ thi công cũng như xây dựng công trình. Và kể cả đó là trường hợp đối với những khoản vay riêng.
Lãi vay cho việc đầu tư xây dựng TSCĐ, BĐSĐT được đưa vào nguyên giá TSCĐ.
Bạn thực hiện khấu hao cho khoản này , không đưa vào TK 811.
Khi TSCĐ đưa vào sử dụng hạch toán .
Nợ TK 627,641,642
Có TK 214
Phần xử lý TSCĐ không có chứng từ thì liên quan đến thuế không liên quan đến hạch toán
Cám ơn bạn rất nhiều, bạn có thể cho mình xin số ĐT được không ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top