Các vấn đề lưu ý khi lập kế hoạch ngân sách

Son.Tran

Member
Hội viên mới
PLAN – KẾ HOẠCH
Là một hệ thống các dự toán bằng tiền cấu thành kế hoạch hoạt động và tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ. Bao gồm các dự toán bằng tiền về bán hàng, sản xuất, nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí ngoài sản xuất, kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ. Thuật ngữ "lập ngân sách" thường nói về các kế hoạch này. Ngân sách thường được chuẩn bị cho các nhóm và phòng ban riêng lẻ trong một công ty cũng như cho toàn công ty. Dưới đây là các điểm lưu ý khi lập kế hoạch ngân sách.
1. Sự không chính xác.
Ngân sách dựa trên một tập hợp các giả định nhìn chung không quá xa so với các điều kiện hoạt động mà nó được hình thành. Nếu môi trường kinh doanh thay đổi ở bất kỳ mức độ đáng kể nào, doanh thu hoặc cơ cấu chi phí của công ty có thể thay đổi triệt để đến mức kết quả thực tế sẽ nhanh chóng khác với những kỳ vọng đã nêu trong ngân sách. Đây là một vấn đề đặc biệt khi có một cuộc suy thoái kinh tế đột ngột, vì ngân sách cho phép một mức chi tiêu nhất định không còn khả năng hỗ trợ theo mức thu giảm đột ngột. Các nhà quản lý sẽ tiếp tục chi tiêu theo ủy quyền ngân sách ban đầu của họ, do đó phá vỡ mọi khả năng kiếm được lợi nhuận. Các vấn đề khác như thay đổi về lãi suất , tỷ giá hối đoái và giá hàng hóa có thể khiến kết quả thay đổi.
2. Ra quyết định cứng nhắc.
Quá trình lập ngân sách chỉ tập trung sự chú ý của nhóm quản lý vào chiến lược trong giai đoạn lập ngân sách gần cuối năm tài chính. Trong thời gian còn lại của năm, không có cam kết về thủ tục để xem lại chiến lược. Do đó, nếu có một sự thay đổi cơ bản trên thị trường ngay sau khi ngân sách được hoàn thành, thì không có hệ thống nào sẵn sàng để chính thức xem xét tình hình và thực hiện các thay đổi, do đó đặt một công ty vào thế bất lợi trước các đối thủ nhanh nhẹn hơn.
3. Thời gian cần thiết .
Có thể rất mất thời gian để tạo ngân sách, đặc biệt là trong một môi trường được tổ chức kém, nơi có thể cần nhiều lần lặp lại ngân sách. Thời gian liên quan sẽ thấp hơn nếu có một quy trình lập ngân sách được thiết kế tốt, nhân viên đã quen với quy trình và công ty sử dụng phần mềm lập ngân sách. Công việc yêu cầu có thể mở rộng hơn nếu các điều kiện kinh doanh liên tục thay đổi, điều này đòi hỏi phải lặp đi lặp lại mô hình ngân sách.
4. Cố tình làm sai.
Một nhà quản lý có kinh nghiệm có thể cố gắng đưa ra tình trạng sai ngân sách, liên quan đến việc cố tình giảm dự toán thu và tăng dự toán chi phí , để anh ta có thể dễ dàng đạt được các phương sai có lợi so với ngân sách. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng và cần có sự giám sát đáng kể để phát hiện và loại bỏ.
5. Đổ lỗi cho kết quả.
Nếu một bộ phận không đạt được kết quả theo ngân sách, người quản lý bộ phận có thể đổ lỗi cho bất kỳ bộ phận nào khác cung cấp dịch vụ cho bộ phận đó vì đã không hỗ trợ bộ phận của mình một cách đầy đủ.
6. Phân bổ chi phí.
Ngân sách có thể quy định rằng một số lượng chi phí chung nhất định được phân bổ cho các bộ phận khác nhau và người quản lý các bộ phận đó có thể quan tâm đến các phương pháp phân bổ được sử dụng. Đây là một vấn đề đặc biệt khi các phòng ban không được phép thay thế các dịch vụ được cung cấp từ bên trong công ty bằng các dịch vụ chi phí thấp hơn có sẵn ở nơi khác.
7. Sử dụng nó hoặc mất nó.
Nếu một bộ phận được phép chi một số tiền nhất định và có vẻ như bộ phận đó sẽ không chi tiêu hết số tiền trong kỳ ngân sách, người quản lý bộ phận có thể cho phép chi quá mức vào phút cuối, với lý do ngân sách của anh ta sẽ bị giảm. trong kỳ tiếp theo trừ khi anh ta chi tiêu tất cả số tiền được phép. Do đó, ngân sách có xu hướng làm cho các nhà quản lý tin rằng họ được hưởng một số tiền tài trợ nhất định mỗi năm, bất kể nhu cầu thực tế của họ đối với các khoản tiền đó.
8. Chỉ xem xét kết quả tài chính.
Bản chất của ngân sách là số, vì vậy nó có xu hướng tập trung sự chú ý của quản lý vào các khía cạnh định lượng của một doanh nghiệp; điều này thường có nghĩa là mục đích tập trung vào việc cải thiện hoặc duy trì lợi nhuận. Trên thực tế, khách hàng không quan tâm đến lợi nhuận của doanh nghiệp - họ sẽ chỉ mua hàng từ công ty miễn là họ nhận được dịch vụ tốt và sản phẩm được xây dựng tốt với mức giá hợp lý. Thật không may, rất khó để xây dựng những khái niệm này thành ngân sách, vì chúng mang tính định tính. Như vậy, khái niệm ngân sách không nhất thiết phải hỗ trợ nhu cầu của khách hàng .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top