Các vấn đề cần lưu ý về BHXH trong năm 2020

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định khái niệm bảo hiểm xã hội như sau: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

31.jpg


1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

(Lưu ý: áp dụng đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này.)

Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

( Khoản 1, Điều 62 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 )

2. Tăng độ tuổi hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Từ ngày 01/01/2016 nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Từ năm 2020 trở đi nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

( Khoản 1, Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 )

3. Cách tính lương hưu hằng tháng đối với lao động nam.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 17 năm đóng BHXH.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH.

( Khoản 2, Điều 56 và Khoản 2, Điều 74 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

4. Thay thế Sổ bảo hiểm xã hội bằng thẻ bảo hiểm xã hội

Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

( Khoản 2, Điều 96 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 )

5. Hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH

Đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Chính phủ đã giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng trình Thủ tướng Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan”.

( Khoản 2, Điều 9 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Các thông tin trên là tổng hợp các điểm đổi mới quan trọng về BHXH từ năm 2020. Người tham gia BHXH, doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm thuộc các trường hợp trên cần sớm cập nhật các thay đổi mới nhất để có thể nắm bắt thông tin và sẵn sàng thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tài liệu tham khảo:
- Pháp lý khởi nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top