các thánh tính giúp em số ngày lẻ với, em dùng hàm mod mà không đúng vậy??

hiennhuthuy

New Member
Hội viên mới
Screenshot (3).png
 

NaveenDoan

Member
Hội viên mới
bạn thêm vào 1 cột là Số ngày ở nữa. Xong lấy Số ngày ở - Số tuần ở*7 là ra số ngày lẻ
Số ngày ở bạn định dạng theo đúng Date rồi trừ bình thường sao đó nếu ra ngày tháng năm thì định dạng lại theo Number.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top