Các phương pháp kiểm tra nợ phải trả trước khi quyết toán thuế

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Nợ phải trả là một khoản mục chiếm tỷ trọng khá cao trong mỗi doanh nghiệp bao gồm phải trả nhà cung cấp, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, phải trả người lao động, chi phí phải trả, dự phòng phải trả, vay và nợ thuê tài chính,... trong đó phải trả nhà cung cấp là khoản mục hay phát sinh nhất.

Trong thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định các khoản chi được trừ phải đáp ứng các điều kiện sau :

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Vậy trước khi thực kiện quyết toán thuế, doanh nghiệp cần kiểm tra, đối chiếu các khoản chi với các điều kiện trên để đủ điều kiện được là chi phí được trừ. Sau đây, chia sẻ với các bạn file excel hướng dẫn các phương pháp kiểm tra khoản mục nợ phải trả thỏa mãn các điều kiện nói trên.

48.png


File excel đưa ra các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến khoản nợ phải trả, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng hóa đơn và kèm theo các biện pháp phòng tránh rủi ro, các phương pháp kiểm tra sai phạm.

File còn đính kèm một số công văn liên quan để mọi người tìm hiểu rõ hơn các quy định này.

Mọi người quan tâm có thể tải file đính kèm về nhé.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top