Các anh, chị định khoản giúp e mấy nghiệp vụ này với ạ :)

HOANG THIEN THIEN

New Member
Hội viên mới
1/
đơn vị đã trích trước để SCL Tscđ. Tổng số tiền trích trc là 50.000 (đvt:1000đ). Đúng kỳ đơn vị đã tiến hành SC tscđ này dùng cho sản xuất với chi phí như sau: Cp nvl: 10.000. Cp nhân công: 20.000. Công cụ dụng cụ phân bổ 1 lần:5.000. Khấu hao:5.000. Cp khác bằng tiền mặt: 16.500. Thúê suất thúê gtgt: 10% . Việc scl hoàn thành tscđ đc chuyển trả cho nơi sản xuất. Y/c định khoản.
2/
Đầu kỳ, đơn vị trích trc CPSCL Tscđ dùng vào sx sp số tiền 30.000
Trong kỳ, đơn vị tiến hành scl tscđ. Cp về nvl là 5.000. Cp công cụ dụng cụ 2.000. Cp nhân công 10.000. Cp khấu hao 3.000. Cp khác bằng tiền 5000. Công việc sửa chữa hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sx. Định khoản.
-3/
cty có bộ phận sx phụ tiến hành sc thường xuyên tscđ và có tổ chức hạch toán riêng. Trong kỳ tập hợp đc cpsc như sau: Cp nvl 5.000. Cp ccdc 2000. Cp nhân công 10.000. Cp khấu hao 3.000. Cp khác bằng tiền 5.000. Việc sửa chữa hoàn thành bộ phận bàn giao tscđ cho phân xưởng. Do chi phí phát sinh tương đối lớn nên cty tiến hành phân bổ 2 lần.
 
1/ a, Nợ TK 627: 50,000( TSCĐ sd cho bộ phận nào tính vào CP của bộ phận đó, ở đây mình định khoản theo quyết định 15 nên sẽ có TK 627)
Có TK 335: 50,000

b, Nợ TK 335: 50,000
Nợ TK 627: 5,000
Nợ TK 133: 1,500
Co Tk 152: 10.000
Có TK 334: 20.000.
Có TK 153: 5.000.
Có TK 214: 5.000.
Có TK 111: 16.500.
 
1/ a, Nợ TK 627: 50,000( TSCĐ sd cho bộ phận nào tính vào CP của bộ phận đó, ở đây mình định khoản theo quyết định 15 nên sẽ có TK 627)
Có TK 335: 50,000

b, Nợ TK 335: 50,000
Nợ TK 627: 5,000
Nợ TK 133: 1,500
Co Tk 152: 10.000
Có TK 334: 20.000.
Có TK 153: 5.000.
Có TK 214: 5.000.
Có TK 111: 16.500.
chị ơi thế cái thuế GTGT tính như thê nào ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top