BRAVO 8 (ERP-VN) xử lý tinh gọn bài toán thống kê sản xuất của doanh nghiệp

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Sản xuất trong doanh nghiệp là một hoạt động có tính chất quan trọng, nó liên đới dữ liệu tới tất cả các phòng ban và bộ phận. Vì vậy việc quản lý thông tin dữ liệu sẽ có phần khó khăn hơn. Một số chỉ tiêu quan trọng cần theo dõi trong hoạt động sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp bao gồm:
  • Chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi);
  • Năng lực sản xuất, hồ sơ sản xuất (sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất), bảng lương sản phẩm;
  • Theo dõi tiến độ sản xuất dựa trên: theo dõi đơn hàng, theo dõi kế hoạch; và hồ sơ chạy máy (giờ chạy máy, lượng sản phẩm được sản xuất, thống kê sản phẩm lỗi, hỏng…).
Vậy phương án giải quyết của phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) chi tiết ra sao?
  • Lập kế hoạch sản xuất tháng: báo cáo thống kê sản lượng bán của những tháng gần nhất và số thành phẩm tồn kho để lập kế hoạch sản xuất tháng của từng thành phẩm. Khi có kế hoạch sản xuất tháng sẽ tính toán ra dự toán tiêu hao nguyên vật liệu dựa trên định mức của sản phẩm.
  • Phiếu giao việc hoặc phiếu kế hoạch sản xuất: để lên được nó thường cần các dữ liệu từ nhiều nguồn như: phiếu yêu cầu sản xuất của bộ phận bán hàng để lập phiếu giao việc; báo cáo lên số tồn kho; Với một số doanh nghiệp thì mỗi phiếu giao việc là kế hoạch sản xuất của 1 máy, mỗi máy sẽ khai báo công suất sản xuất của từng sản phẩm để tính ra được thời gian dự kiến sản xuất.
Trên phần mềm BRAVO, các thông tin này được thống kê để đưa ra những báo cáo sát với nhu cầu của từng doanh nghiệp nhằm đưa ra được phiếu giao việc hợp lý.
Phần mềm BRAVO thiết kế phiếu giao việc đủ các thông tin như: Ngày, số phiếu, máy, bộ phận, nội dung, Thứ tự sản xuất, mã lô, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, công suất, số giờ dự kiến sản xuất, mã vật tư, tên vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền, nhà cung cấp, ghi chú.
Phiếu thống kê sản xuất: Phần mềm hỗ trợ việc thống kê các thông tin cần thiết cho việc quản lý của doanh nghiệp, thường 1 phiếu thống kê sản xuất sẽ có các thông tin cơ bản như sau: ngày, số phiếu, máy, ca sản xuất, mã nhân viên quản đốc, mã nhân viên KCS, nội dung, mã sản phẩm, tên sản phẩm, Seri, Số lượng từng loại,…
Một số báo cáo mà BRAVO hỗ trợ doanh nghiệp trong phần hành thống kê sản xuất đó là:
Báo cáo kết quả sản xuất theo máy,
Báo cáo tồn kho tạm tính theo phiếu sản xuất,
Báo cáo kết quả sản xuất so sánh với Kế hoạch sản xuất,
Báo cáo kết quả sản xuất và xuất bán của hàng sản xuất theo phiếu yêu cầu sản xuất,
Báo cáo phân tích kết quả sản xuất,
Báo cáo nguyên nhân sai hỏng sản phẩm

Phần mềm BRAVO là phần mềm tủy chỉnh sẽ linh động thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng với những bài toán cụ thể.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top