BỐ, VỢ GIÁM ĐỐC CHO CÔNG TY VAY TRÊN 10% VỐN CHỦ SỞ HỮU THÌ ĐIỀN PHỤ LỤC GDLK NHƯ NÀO?

giolanhdaumua

New Member
Hội viên mới
Công ty em năm 2021 doanh thu chưa đến 50 tỷ đồng và tổng các khoản giao dịch liên kết chưa đến 30 tỷ đồng. Trong năm 2021 có vay nhân viên công ty là vợ giám đốc 100% vốn chủ sở hữu tương ứng 100 triệu đồng, do công ty lúc đầu góp vốn quá ít chưa kịp nâng vốn chủ sở hữu. Và có vay bố giám đốc (bố giám đốc là người cho giám đốc thuê văn phòng cty, năm 2021 không phải là nhân viên của công ty) vậy trường hợp công ty em em điền phụ lục 1 nghị định 132/2020 như sau có đúng không?
Mục I. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT
Em điền tên người cho vay là vợ giám đốc và bố giám đốc và MST cá nhân của họ. chọn hình thức quan hệ liên kết là cột L
MỤC II. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN KÊ KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
Trường hợp miễn trừ chọn 2a
Vậy cho em hỏi e điền 2 mục trên đúng chưa? Còn mục III và mục IV em không biết có phải điền không và phải điền như nào? Các anh chị hướng dẫn em với?
 
Theo khoản 2 điều 19 NĐ 132/2020:

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

=> Như vậy, nếu cty em thỏa mãn điều kiện trên thì chỉ cần kê khai phụ mục I (bao gồm các mục I, II, III, IV).

Cách kê khai thì em xem hướng dẫn chi tiết tại phụ lục I ban hành kèm NĐ này nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top