Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp

Luật Tài Nguyên

New Member
Hội viên mới
Theo quy định tại Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 khi doanh nghiệp muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Một số lưu ý khi áp mã ngành kinh tế Việt Nam
– Doanh nghiệp thực hiện áp mã ngành kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

– Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, ngoài mã ngành cấp 4, phải ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top