Bộ 60 chỉ tiêu đánh giá rủi ro và xếp hạng người nộp thuế năm 2016

Son.Tran

Member
Hội viên mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 996/QĐ-BTC về hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Theo đó, hệ thống chỉ tiêu về thuế với doanh nghiệp được tổng hợp từ các thông tin trên hồ sơ kê khai của người nộp thuế là doanh nghiệp và các thông tin phát sinh trong quá trình quản lý của cơ quan thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế (Không yêu cầu doanh nghiệp nộp thêm bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào ngoài quy định).

60_chi_tieu_danh_gia.jpg

Việc tổng hợp thông tin được thực hiện bằng ứng dụng công nghệ thông tin, từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế tập trung của Tổng cục Thuế. Các cơ quan thuế cấp dưới không phải gửi báo cáo lên cơ quan thuế cấp trên.

Thông tin tổng hợp trên hệ thống được sử dụng thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng và hoạch định chính sách của Bộ Tài chính, các vụ/ đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế và sử dụng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan.

Các cơ quan và công chức trong hệ thống thuế được quyền khai thác thông tin các chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp trên ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý theo phạm vi quản lý doanh nghiệp, quản lý nguồn thu và chức năng nhiệm vụ.

Các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính được quyền sử dụng thông tin phục vụ công tác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.


Theo phụ lục kèm theo quyết định, hệ thống bao gồm 60 chỉ tiêu và được chia thành 3 nhóm:

  • Nhóm 1: Thống kê tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: 6 chỉ tiêu.
  • Nhóm 2: Thống kê về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 36 chỉ tiêu.
  • Nhóm 3: Thống kê về tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp: 18 chỉ tiêu.
Các cá nhân, đơn vị được phân quyền khai thác thông tin báo cáo trên hệ thống ứng dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo mật trong quản lý mật khẩu truy nhập hệ thống.

Cá nhân, đơn vị được khai thác sử dụng dữ liệu này phải có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các bạn tải về tại file đính kèm nhé

Nguồn: Thời Báo Tài Chính
 

Đính kèm

  • QD_996_60_Chi_Tieu_Danh_Gia_www.danketoan.com.rar
    2.1 MB · Lượt xem: 2,960

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top