Bẫy Lỗi trùng dữ liệu khi import dữ liệu từ excel vào table

clergyman

New Member
Hội viên mới
Trong access em có tạo 1 form import
mong muốn của e là mọi người giúp em chỉnh sửa đoạn code thực hiện lệnh import sao cho khi có dữ liệu trùng thì nó không hiện thông báo của hệ thống mà hiện thông báo msgbox ok/cancel "trùng n dữ liệu bạn có muốn ghi dữ liệu không trùng?" nếu chọn ok thì thì ghi còn chọn no thì dừng lệnh
"nameTable": là tên table cần ghi dữ liệu
"txtLink": là textbox chứa đường dẫn đến file excel
Cảm ơn mọi người!
Code:
Private Sub cmdImport_Click()
Dim sTenTable As String
sTenTable = "nameTable"
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
sTenTable, txtLink, True
End Sub
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top