Bất động sản đầu tư.

msoanh

New Member
Hội viên mới
Để đầu tư, cty chúng tôi có mua 1 căn nhà trị giá 2 tỷ. Thuế giá trị gia tăng là 200.000.000đồng căn nhà đứng tên sở hửu cty chúng tôi .

Xin cho hỏi:

1) Tiền thuế giá trị gia tăng đó công ty chúng tôi có được khấu trừ hay không ?
2) Căn nhà trên cty chúng tôi chỉ thanh toán 30 % trị giá còn 70 % là vay ngân hàng trả trong 10 năm như vậy phần lải vay phải trả hàng tháng công ty chúng tôi có được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không ?

Xin cảm ơn trước.
 
Nếu bất động sản đảm bảo các điều kiện được ghi nhận là bất động sản đầu tư theo thông tư 23 hướng dẫn về chuẩn mực 05 - Bất động sản đầu tư, đơn vị áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì :
+ thuế GTGT được khấu trừ.
+ nếu mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm thì lãi phải trả được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, ghi nhận vào tài khoản 635.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top