Bao lâu thì được hoàn tiền quyết toán thuế TNCN?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Câu hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ trên trang https://canhan.gdt.gov.vn/ để quyết toán thuế TNCN năm 2021 (đã đính kèm các chứng từ liên quan). Sau đó cùng ngày, tôi có đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ chứng từ bản giấy và các giấy tờ khác, và được cán bộ thuế tư vấn là tôi chỉ cần nộp hồ sơ qua online là đã hoàn thành, còn giấy tờ liên quan khác của tôi đã được nộp vào năm 2021 nên không phải nộp nữa. Và tôi đã kiểm tra trên trang web thì thấy tình trạng của tôi là TMS - Gói tin hạch toán thành công nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo hay tiền chuyển vào tài khoản. Vậy khoản bao lâu thì tôi được nhận tiền?

1653647836801.png


Theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế


1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

=> Do đó, tùy theo diện hoàn thuế mà sau 06 ngày hoặc tối đa 40 ngày cá nhân có thể nhận tiền hoàn thuế qua số tài khoản ngân hàng của mình hoặc nhận tiền mặt.

Nguồn tham khảo:

- Pháp lý khởi nghiệp - Thư viện pháp luật
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top