Bảng kê giấy đính kèm hóa đơn điện tử dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa?

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Bảng kê giấy đính kèm hóa đơn điện tử dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa?

Xuất hóa đơn điện tử dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa có được đính kèm bảng kê bằng giấy khi xuất bán cho khách hàng hay không?

---> Căn cứ:

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011

Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013

---> Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa cung ứng dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ kèm theo bảng kê chi tiết số lượng giao nhận, vận tải hàng hóa trong tháng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ - Công văn 15606/BTC-TCT Ngày 18/10/2014

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa khi xuất Hóa đơn điện tử cho khách hàng:

1. Nội dung hóa đơn: dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa…

2. Doanh nghiệp ĐƯỢC lập bảng kê hàng hóa dịch vụ chi tiết (bản giấy ) kèm theo cho khách hàng.

---> Chi tiết:

Công văn 7022/CT-TTHT ngày 8/07/2019 về việc lập bảng kê giấy kèm theo hóa đơn điện tử

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top