Bản tin thuế tuần 4 tháng 10 năm 2014

TranTuan

Ichimoker
Administrator
Super Moderators
Ngoài Thông tư 151/2014/TT-BTC được phát hành vào tuần này, còn có nhiều công văn hướng dấn thực hiện thuế khác mà kế toán cần nắm được. Xin gửi tất cả các bạn kế toán

I. Công văn

1. Công văn số 4424/TCT-CS ngày 10/10/2014 về xác định mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của tiền hoàn thuế bảo vệ môi trường

Trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang được hoàn lại số tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 1/1/2012 đến ngày 14/11/2012 thì nếu khi được hoàn thuế, Công ty điều chỉnh giảm số thuế bảo vệ môi trường đã nộp và bên mua điều chỉnh tăng thu nhập khác thì Công ty không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thuế bảo vệ môi trường được hoàn theo quyết định của cơ quan thuế. Trường hợp Công ty không hoàn trả lại số tiền thuế bảo vệ môi trường cho bên mua khi được hoàn thuế thì số tiền thuế bảo vệ môi trường được hoàn là khoản thu nhập khác và Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế.

2. Công văn số 4455/TCT-CS ngày 13/10/2014 về Thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH kho vận C.Steinweg (Việt Nam) có ngành nghề kinh doanh kho bãi, được phép thành lập kho ngoại quan và thực hiện cung cấp cho khách hàng nước ngoài dịch vụ cho thuê kho ngoại quan; bốc xếp hàng hóa, đóng gói bao bì, in nhãn mác, đảo chuyển hàng hóa trong kho ngoại quan; vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho ngoại quan và ngược lại, các dịch vụ này không đáp ứng được điều kiện "cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam" hoặc "cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan”, do đó không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

3. Công văn số 4478/TCT-CS ngày 14/10/2014 về chính sách thuế GTGT

Sản phẩm đã qua chế biến (bao gồm cả cám) dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, được định danh cụ thể tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính, hoặc đáp ứng các quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 02/05/2010 của Chính phủ và thuộc Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

4. Công văn số 4482/TCT-CS ngày 14 tháng 10 năm 2014 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH MTV Thời trang SB Ngọc Trai (Công Ngọc Trai) là doanh nghiệp chế xuất có bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì:

- Nếu xe ôtô của Công ty Ngọc Trai có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài, đã làm thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định; hoặc xe ôtô mua từ nội địa, khi mua không làm thủ tục hải quan, Công ty Ngọc Trai - DNCX đã chịu nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp trong nội địa thì: Khi Công ty Ngọc Trai bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì không phải làm thủ tục hải quan.

- Nếu xe ôtô của Công ty Ngọc Trai có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài nhưng khi nhập khẩu chưa nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu thì khi thanh lý xe ôtô phải làm thủ tục hải quan và nộp các loại thuế, thời điểm tính thuế từ khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp nội địa.

- Công ty Ngọc Trai sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán thanh lý xe ôtô để xuất cho doanh nghiệp trong nội địa (người mua ôtô).

5. Công văn số 4486/TCT-CS ngày 14/10/2014 về việc đăng ký tài khoản với Cơ quan Thuế

Trường hợp doanh nghiệp (Bên bán) mở một tài khoản thanh toán tại Ngân hàng ANZ Việt Nam và được cung cấp một số tài khoản cụ thể. Khi doanh nghiệp (Bên mua) trả tiền hàng cho Bên bán, mỗi đại lý là người trả tiền của doanh nghiệp (Bên mua) được cấp một mã số cụ thể tương ứng với từng đại lý. Số tài khoản của người thụ hưởng (Bên bán) trên các lệnh chuyển tiền (ủy nhiệm chi) là một dãy số bao gồm: Số tài khoản của doanh nghiệp + Mã số cụ thể của đại lý chuyển tiền, trong dãy số này luôn bao gồm số tài khoản thực của doanh nghiệp (Bên bán) mở tại Ngân hàng ANZ Việt Nam cũng chính là số tài khoản được ghi Có khi nhận được các khoản thanh toán tiền hàng thì doanh nghiệp (Bên bán) chỉ cần đăng ký số tài khoản của doanh nghiệp mở tại Ngân hàng ANZ Việt Nam mà không cần đăng ký lại từng dãy số tài khoản tương ứng với từng đại lý trả tiền. Chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng nếu có ghi dãy số tài khoản mà trong cấu phần đã bao gồm số tài khoản đã đăng ký với Cơ quan thuế tương ứng với tên của Bên bán được coi là hợp lệ.
 
6. Công văn số 4488/TCT-CS ngày 14/10/2014 về Thuế suất thuế GTGT

"Dịch vụ vận chuyển hàng hoá phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc diện bị loại trừ (dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động) theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-B TC thì được áp dụng thuế suất 0%".

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận hàng hoá Jupiter Pacific tại Đà Nẵng cung cấp một số dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất, cụ thể: dịch vụ hải quan; dịch vụ nâng hạ container tại cảng, nhà máy, kho hàng; dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy, cảng, sân bay và các chi phí phát sinh có liên quan như: phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì, phí làm hàng, phí đóng gói thì các dịch vụ và các khoản phí liên quan này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

7. Công văn số 4499/TCT-CS ngày 15/10/2014 về thuế GTGT

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống, như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%.

Trường hợp DNTN Nguyễn Khanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua nguyên liệu là cua đồng để sơ chế thông thường như: ướp muối, xay nhuyễn, đóng gói, ướp lạnh, đông lạnh; nếu mặt hàng cua sơ chế không được tẩm ướp gia vị bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì DNTN Nguyễn Khanh không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

8. Công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 về Chính sách thuế TNCN

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.

9. Công văn số 4581/TCT-CS ngày 17 tháng 10 năm 2014 về hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ vào khu phi thuế quan cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

10. Công văn số 4621/TCT-DNL ngày 21/10/2014 ngày 21/10/2014 về chính sách thuế với Ngân hàng thương mại

(1) Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3997/TCT-DNL ngày 16/9/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.Theo đó, khi mua hàng hóa dịch vụ qua website thương mại điện tử thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Công văn này thay thế công văn số 2272/TCT-KK ngày 18/06/2014.

(2) Về đăng ký tài khoản

Để phù hợp với đặc thù của lĩnh vực Ngân hàng là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các Tài khoản kế toán của Ngân hàng thương mại cũng có chức năng thanh toán nên việc đăng ký tài khoản thanh toán với cơ quan Thuế chỉ cần 01 tài khoản giao dịch của Hội sở chính mà không cần phải đăng ký các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán của Ngân hàng.

(3) Hạch toán thuế GTGT phải nộp đối với hàng hóa cho, biếu, tặng

Khi Ngân hàng sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra theo quy định. Tuy nhiên, do Ngân hàng không thu tiền nên hàng hóa cho biếu tặng không phải hạch toán doanh thu để tính thuế TNDN. Phần thuế GTGT đầu ra Ngân hàng hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo mức khống chế tại khoản 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Trường hợp vượt quá mức chi phí khống chế thì khoản thuế GTGT đầu ra không được tính vào chi phí và phải bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế.

11. Công văn số 13906/BTC-TCT ngày 01/10/2014 của Bộ Tài chính về thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Qua phản ánh của Bộ Tài nguyên và môi trường tại công văn số 3428/BTNMT-TCMT thì trong thời gian vừa qua ở nhiều địa phương trong cả nước có rất nhiều các cơ sở nhỏ lẻ vẫn tiếp tục sản xuất các sản phẩm túi nilông không thân thiện với môi trường, đặc biệt là loại túi siêu mỏng, chất lượng thấp được sử dụng rộng rãi tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng ... và không nộp thuế bảo vệ môi trường đầy đủ nên giá thành của các loại túi này rất thấp dẫn đến các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường mặc dù không phải nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng vẫn chưa có lợi thế cạnh tranh về giá thành.

Để đảm bảo tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh túi ni lông thực hiện đúng các quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời nâng cao hiệu quả chính sách khuyến khích sản xuất các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường lập kế hoạch kiểm tra các đối tượng sản xuất các sản phẩm túi nilông không thân thiện với môi trường

- Tăng cường triển khai, giám sát để đôn đốc việc kê khai, nộp thuế.

- Xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh không nộp thuế bảo vệ môi trường.

12. Công văn số 14889/BTC-TCT ngày 20/10/2014 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với dự án lâm sinh.

- Hoạt động lâm sinh trong các dự án công trình lâm sinh trồng cây, chăm sóc cây rừng) ở rừng quốc gia, vườn quốc gia; ở khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%; Riêng hoạt động xây dựng có liên quan đến các công trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng, dịch vụ nạo vét kênh mương, hồ đập tại các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp các chủ rừng đã lập dự toán và thanh quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh theo mức thuế suất thuế GTGT 5% hoặc xác định là đối tượng không chịu thuế GTGT thì không thực hiện điều chỉnh lại.

II. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Thông tư có những điểm mới đáng chú ý sau:

- Thuế TNDN: doanh nghiệp được chi và tính vào chi phí được trừ các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ

Mức chi tối đa 01 tháng lương bình quân thực tế, được xác định bằng cách lấy quỹ lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng.

- Thuế TNCN: Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/1994 thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

- Thuế GTGT: việc bán tài sản bảo đảm không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (bên đi vay có thể được tự bán theo ủy quyền của bên cho vay) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

- Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

- Nâng mức doanh thu được khai thuế GTGT theo quý lên mức 50 tỷ đồng trở xuống, so với mức 20 tỷ như hiện nay.

Nguồn tin VTCA
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top