Bản tin thuế số 02 tháng 01 năm 2015

TranTuan

Ichimoker
Administrator
Super Moderators
BAN TIN THUE SO 02 THANG 01 2015.jpg

Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế số 02 tháng 01 năm 2015

1. Công văn số 19/TCT-CS ngày 5/01/2015 về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu được căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Năm 2011, Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh - trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh - trúng thầu và uỷ quyền cho Chi nhánh là Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (trụ sở tại TP. Đà Nẵng) thực hiện gói thầu Cơ và Điện cho dự án Banyantree Resort Ở Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của dự án Banyantree mà Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã nộp, đồng thời số thuế GTGT đầu vào này phục vụ cho dự án chịu thuế GTGT của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chấp nhận cho Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu nêu trên. Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh và Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai, nộp thuế GTGT tại đơn vị.

Công văn này thay thế cho công văn số 3316/TCT-CS ngày 15/8/2014 của Tổng cục Thuế.

2. Công văn số 45/BTC-TCT ngày 05/1/2015 về hóa đơn bán ra không có tiêu thức địa chỉ người bán.

Do lỗi hệ thống chương trình hóa đơn nên toàn bộ các hóa đơn thuế GTGT đầu ra của Ngân hàng thực hiện in ra vào thời gian từ 15/4/2014 đến 29/5/2014 đều bị lỗi mất tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng với số lượng hóa đơn bị lỗi 18.847 hóa đơn.

Toàn bộ các hóa đơn bị lỗi thiếu tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng, Ngân hàng đã thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra kỳ tính thuế tháng 4/2014 và tháng 5/2014. Hóa đơn đã được giao cho khách hàng thực hiện kê khai thuế GTGT đầu vào.

Đây là lỗi do nguyên nhân khách quan về mặt vận hành công nghệ. Ngay sau khi phát hiện lỗi phía Ngân hàng và đối tác đã nỗ lực để khắc phục lỗi trên và hệ thống in hóa đơn đã hoạt động bình thường.

Căn cứ các quy định trên và tình hình thực tế theo trình bày của Cục Thuế và đơn vị Bộ Tài chính có ý kiến:
  1. Chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) và khách hàng được sử dụng số hóa đơn GTGT của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) đã lập và in ra vào thời gian từ 15/4/2014 đến 29/5/2014 bị thiếu tiêu thức địa chỉ đơn vị bán hàng để hạch toán doanh thu, chi phí và kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào.
  2. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hội sở chính và các chi nhánh) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản thỏa thuận đến khách hàng đã nhận hóa đơn bị thiếu tiêu thức "Địa chỉ đơn vị bán hàng" để bổ sung chỉ tiêu "Địa chỉ đơn vị bán hàng" đối với các hóa đơn nêu trên (Kèm theo danh sách chi tiết các hóa đơn bị lỗi).
3. Công văn số 5891/TCT-CS ngày 30/12/2014 về thuế đối với các trường học do Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ kinh phí

Theo tài liệu giải trình của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và theo quy chế hoạt động thì các Cơ sở giáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Làng trẻ em SOS Quốc tế thành lập là các cơ sở giáo dục ngoài công lập và có thu học phí của học sinh để bù đắp chi phí nên thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Cơ sở giáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Làng trẻ em SOS Quốc tế thành lập có các khoản thu nhập theo quy định nêu trên thì các khoản thu nhập này sẽ được miễn thuế TNDN.

Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

4. Công văn số 5892/TCT-CS ngày 30/12/2014 về việc lập hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có hoạt động chuyển nhượng quyền thuê đất.

Việc chuyển nhượng quyền thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất) cho Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (là doanh nghiệp nội địa) không phải là hoạt động phục vụ cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Để tạo thuận lợi cho các bên và đảm bảo thực hiện theo chính sách thuế GTGT, giao Cục Thuế TP. Hà Nội cấp lẻ 01 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam để Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam lập giao cho Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam. Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam thực hiện nộp thuế GTGT đầy đủ (theo thuế suất thuế GTGT 10%) trước khi nhận hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam có trách nhiệm kê khai thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại quyền sử dụng đất để tính thuế TNDN theo quy định hiện hành.

5. Công văn số 5893/TCT-DNL ngày 30/12/2014 về đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử


Trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam bán vé máy bay cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng mua vé qua Website thương mại điện tử thì đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử (vé điện tử) thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối.

Việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế trước ngày 01/01/2015 được thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu theo quy định của pháp luật thuế liên quan. Từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

6. Công văn số 5913/TCT-TNCN ngày 30/12/2014 về Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Kể từ ngày 01/01/2015, khoản thu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

7. Công văn số 5922/TCT-TNCN ngày 30/12/2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chỉ trả hộ khoản tiền thuê nhà cho người lao động (ngoài ra không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, không có cơ sở tính 15 % tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền nhà trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ thực tế phát sinh.

Việc xác định tiền nhà do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo kỳ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công.

8. Công văn số 5923/TCT-KK ngày 30/12/2014 về chính sách thuế

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai thuế và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu theo quy định. Sau đó, khách hàng nước ngoài trả lại hàng hoá đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí đã ký kết trong hợp đồng, thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu bị khách hàng nước ngoài trả lại không được hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã hoàn thuế cao hơn số thuế được hoàn thì thực hiện thu hồi số thuế không được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Số thuế thu hồi hoàn được xử lý theo quyết định của cơ quan thuế. Do việc thu hồi hoàn chỉ phát sinh khi doanh nghiệp có hàng xuất khẩu bị trả lại, nên thời điểm tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu bị trả lại là thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả lại.

9. Công văn số 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng


Thuế suất thuế GTGT 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Đối với hoạt động tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu hàng hóa không thuộc hoạt động xuất khẩu hàng hóa để áp dụng thuế suất 0%: hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi tái xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu.

10. Công văn số 5954/TCT-TNCN ngày 31/12/2014 thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhận lương Net.

1. Về nguyên tắc, tiền thuế thu nhập cá nhân là của cá nhân người lao động.

Cá nhân đó có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và kê khai số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Trường hợp người lao động là người nước ngoài nhận thu nhập Net có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa:
  • Nếu cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập. Việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động.
  • Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện trực tiếp cho cá nhân. Việc thành toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa tổ chức trả thu nhập và cá nhân thực hiện theo thoả thuận tại hợp đồng lao động.

2. Về thủ tục khi cá nhân người nước ngoài uỷ quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay và hoàn thuế thu nhập cá nhân, để đảm bảo tính xác thực của Giấy ủy quyền, tránh xảy ra tranh chấp giữa các bên về khoản tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, nếu:
  • Giấy uỷ quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hoá lãnh sự.
  • Giấy uỷ quyền được lập tại Việt Nam, bằng tiếng Việt và trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế vào tài khoản của mình thì không phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền, trường hợp cá nhân người nước ngoài đề nghị hoàn thuế không phải vào tài khoản của mình thì phải công chứng, chứng thực Giấy uỷ quyền.
11. Công văn số 19058/BTC-TCT ngày 29/12/2014 về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng.

Trường hợp ông Võ Quý Khoa nhận quà tặng là xe mô tô thì ông Khoa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của chiếc xe mô tô nhận được. Giá trị của chiếc xe mô tô được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm ông Khoa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu chiếc xe mô tô trừ (-) đi các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà ông Khoa phải tự nộp theo quy định.

Nguồn VTCA
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top