Bài tập

Decyn

New Member
Hội viên mới
Một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp NT-XT, có tài liệu trong tháng 5/N như sau: (đvt: 1.000 đồng)

I – Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- TK 155: 150.000 (Số lượng: 1.500 sản phẩm)-> đơn giá: 150.000/1.500 = 100

- TK 157: 30.000 (Số lượng: 300 sản phẩm) -> đơn giá: 30.000/300 = 100

II – Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:
1. Phân xưởng sản xuất nhập kho 3.500 sản phẩm theo giá thành đơn vị: 99/SP.
2. Xuất kho 2.000 sản phẩm bán trực tiếp cho công ty V theo tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là 286.000. Công ty V đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH. Chiết khấu thanh toán chấp nhận và đã trả cho công ty V bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1%.
3. Số sản phẩm gửi bán kỳ trước đã được công ty Y chấp nhận mua với giá bán đơn vị chưa thuế GTGT: 130/sản phẩm, thuế suất GTGT 10%.
4. Xuất kho 2.500 sản phẩm chuyển đến cho công ty T theo giá bán đơn vị (đã có thuế GTGT 10%) là 143/sản phẩm. Chi phí vận chuyển bốc dỡ doanh nghiệp đã chi bằng TGNH (cả thuế GTGT 5%) là 2.100 (Theo hợp đồng thì bên mua phải chịu khoản phí này).
5. Công ty L trả lại 1.000 sản phẩm đã bán từ trước. Doanh nghiệp đã kiểm nhận, nhập kho và thanh toán cho công ty L bằng chuyển khoản theo tổng giá thanh toán: 143.000 (trong đó thuế GTGT 10%). Cho biết, giá vốn của số sản phẩm này là 99.000.
6. Công ty T đã nhận được số hàng mà doanh nghiệp đã chuyển đi (trong nghiệp vụ 4) và chấp nhận thanh toán toàn bộ cùng với số chi phí vận chuyển, bốc dỡ.
7. Công ty Y thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng TGNH sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng: 0,6%.
8. Kết chuyển chi phí bán hàng vào kết quả tiêu thụ: 16.000.
9. Kết chuyển chi phí QLDN vào kết quả tiêu thụ: 20.000.
10. Doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN bằng tiền mặt: 11.000.
Yêu cầu:
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ. Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN là 20%
Nhờ anh chị định khoản giúp em với ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top